J2EE: Web Component Development

Lokacije
Algebra d.o.o.
Maksimirska 58a
10000 Zagreb
Slavićeva 15
21000 Split
Špire Brusine 16/2
23000 Zadar
Adama Reisnera 74
31000 Osijek
Web je danas jedan od ključnih faktora na tržištu informacija. Java je objektno orijentirani programski jezik dizajniran s ciljem razvijanja na Internetu. Java je portabilan, opće namjenski, konkurentan, objektno orijentirani programski jezik sa podrškom za networking te razvijanje grafičkog korisničkog sučelja. Danas je u prvom planu i pisanje Java aplikacija za mobilne uređaje.

Web programiranje u Javi je vrlo ugodno i relativno jednostavno koristeći veliku količinu raznih tehnologija i mogućnosti. Neke od njih su JSP, servleti, tag libraries, što su samo neki od sadržaja ovog seminara.

Cilj:
Po završetku ovog seminara, polaznik je sposoban razvijati J2EE aplikacije, nadalje, polaznik zna održavati stanje klijenta koristeći Session mehanizam, zna koristiti Java Beanove, kreirati i koristiti Java tag biblioteke. Također, polaznik vlada principima sigurnosti, sposoban je primjenjivati filtere, primijeniti design patterne, te time svoju aplikaciju učiniti maksimalno kvalitetnom.

Sadržaj seminara:

Modul1: Uvod u razvijanje J2EE web aplikacija

 • Struktura web aplikacije
 • Pristupanje bazi podataka
 • Konfiguriranje web aplikacije

Modul2: Razvijanje servleta

 • Kodiranje servleta
 • Primanje i slanje informacija
 • Rad sa input streamovima u web aplikaciji
 • HTTP greške
 • Upravljanje servlet iznimkama
 • Logiranje
 • Postavljanje web aplikacije u produkcijsku okolinu

Modul3: razvijanje JSP stranica

 • Kodiranje JSP-a
 • Pisanje direktiva
 • Pisanje scriptleta
 • Pisanje JSP izraza
 • Pisanje deklaracija
 • Primjena JSP akcija

Modul4: Održavanje klijentskog stanja

 • HttpSession sučelje
 • Korištenje skrivenih polja u formi
 • Kreiranje cookie-a
 • Korištenje URL rewrite-a
 • Slušanje servlet događaja

Modul5: Korištenje Java Beanova

 • Java Bean
 • Get i set metode na Java Beanu

Modul6: Kreiranje i korištenje JSP korisničkih biblioteka

 • JSP standard Tag Library
 • Deklariranje jednostavnog tag handlera
 • Kreiranje tag datoteke
 • Korištenje korisničkih tagova

Modul7: Security i filteri

 • Konfiguriranje autentičnosti
 • Konfiguriranje web autorizacije
 • Programiranje web autorizacije
 • Implementacija filtera

Modul8: dizajn patterni u web aplikacijama

 • Dizajniranje J2EE web aplikacije koristeći MVC Pattern
 • Dizajniranje J2EE web aplikacije koristeći Transfer Object Pattern
 • Dizajniranje J2EE web aplikacije koristeći Data Access Object Patern
 • Dizajniranje J2EE web aplikacije koristeći Business Delegate Pattern

Modul9: povezivanje web aplikacije i baze podataka

 • Konfiguriranje web aplikacije i JDBC-a
 • Konekcija na bazu
 • Rad sa SQL ResultSet-om
 • Kreiranje Connection Pool-ova

Predznanje:
Java 2 Programming Language
Java 2 Advanced Programming
Odlično poznavanje objektno orijentirane tehnologije
Iskustvo u Java programiranju
ili odgovarajuća znanja i vještine

Priprema za ispit:
CX310-080: Sun Java Web Component Developer for Platform 1.4

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: da
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne