Java 2: Object-Oriented Analysis And Design Using UML

Lokacije
Algebra d.o.o.
Maksimirska 58a
10000 Zagreb
Slavićeva 15
21000 Split
Špire Brusine 16/2
23000 Zadar
Adama Reisnera 74
31000 Osijek
Ovaj seminar polaznika upoznaje s važnim aspektima objektno orjentiranog programiranja, važnosti analize i dizajna kod razvijanja objektno orjentiranih aplikacija. Objektno orjentirani princip razmišljanja prilično se razlikuje od proceduralnog pa je i sam tijek razvijanja aplikacije drugačiji.

U tu svrhu se jako puno koristi UML koji u mnogome olakšava analizu i dizajn, najosjetljivije faze u razvojnom procesu.

Cilj:
Nakon završetka seminara polaznik bi trebao moći u potpunosti shvatiti i objasniti kompletni razvojni ciklus objektno orjentirane aplikacije i njegovu razliku od tradicionalnog modela vodopada, opisati osnovne principe objektnog orjentiranja (nasljeđivanje, enkapsulacija, polimorfizam..), primjeniti razne analitičke metode i tehnike te produkte analitičke faze. Polaznik je sposoban koristiti UML u razvojnom procesu.

Sadržaj seminara:

Modul1: Uvod u UML

 • Svrha i povijest UML-a
 • Osnovni principi USDP-a
 • Konfiguriranje web aplikacije

Modul2: Razvoj sustava – Use Case

 • Prednosti softverskog razvojnog procesa pogonjenog Use Case-ovima
 • Identifikacija Actors-a u sustavu
 • Identifikacija Use Case-a u sustavu
 • Use Case kao komunikacija Actora i sustava
 • Use Case dijagrami
 • Use Case kao dio drugog Use Case-a

Modul3: Interakcija – Sequence dijagrami

 • Korištenje Sequence dijagrama

Modul4: CRC metoda i identifikacija klasa

 • Razmišljanje u terminima odgovornosti
 • CRC metoda

Modul5: Klasni i objektni dijagrami

 • Dokumentiranje klasa i nasljeđivanja
 • Dokumentiranje asocijacija između klasa
 • Međusobna ovisnost klasa
 • Objektni dijagrami

Modul6: Dizajna baziran na sučelju

 • Identificiranje sučelja
 • Dokumentacija sučelja

Modul7: Strukturiranje sučelja kroz pakete

 • Korištenje paketa u svrhu organiziranja elemenata dizajna
 • Korištenje paketa u svrhu organiziranja ostalih elemenata sustav

Modul8: Modeliranje dinamičkog aspekta korištenjem Collaboration, Statechart i Activitiy dijagrama

 • Collaboration dijagram
 • Statechart dijagram
 • Activity dijagram

Modul9: Component i Deployment dijagram

 • Component dijagram
 • Deployment dijagram
 • Rad sa SQL ResultSet-om
 • Kreiranje Connection Pool-ova

Modul10: Upravljanje i organiziranje softverskog razvojnog procesa

 • Izazov upravljanja razvojnim procesom
 • Definiranje prioriteta u razvojnom procesu

Predznanje:
Java 2 Programming Language
Java 2 Advanced Programming
Odlično poznavanje objektno orijentirane tehnologije
Iskustvo u Java programiranju
ili odgovarajuća znanja i vještine

Priprema za ispit:
CX-310-252A, CX-310-027: Sun Certified Developer for Java 2 Platform, Standard Edition

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: da
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne