C# i .NET Framework 2.0

Lokacije
Algebra d.o.o.
Maksimirska 58a
10000 Zagreb
Slavićeva 15
21000 Split
Špire Brusine 16/2
23000 Zadar
Adama Reisnera 74
31000 Osijek
Microsoft .NET Framework 2.0 je sveobuhvatni skup tehnologija za brzu izgradnju i integraciju XML web servisa, Windows baziranih aplikacija i web rješenja. C# (C Sharp) je najnoviji programski jezik Microsoft porodice, temeljen i napisan za .NET Framework arhitekturu.

Ocijenjen od mnogih programera kao jezik koji se jednostavno piše, čita i održava kao Visual Basic, ali još uvijek daje mogućnosti i fleksibilnost starog dobrog C++.

Cilj:
Polaznik će se kroz seminar upoznati sa građom .NET Framework 2.0 okruženja, osnovama programiranja u C#-u, izradom jednostavnih konzolnih aplikacija, instalacijom i održavanjem .NET Frameworka 2.0, te osnovama objektno orijentiranog programiranja.

Sadržaj seminara:

Instalacija .NET Frameworka 2.0, Struktura .NET Frameworka 2.0; Osnove C#-a: Web forme, Windows forme i konzolne aplikacije, Varijable, Nizovi, Tipovi podataka, Operatori, Kontrolne strukture i petlje, Funkcije i potprogrami, Osnove Objektno Orijentiranog programiranja u C#-u: Apstrakcija objekata, Enkapsulacija, Međuveze, Moduli klasa, Članovi klasa, Objekti, Svojstva objekata, Metode i događaji, Konstruktorske funkcije, Nasljeđivanje, Premošćivanje (Overriding), Preopterećivanje (Overloading), Polimorfizam, Upoznavanje sa klasama .NET Frameworka 2.0, Namespaces, Assemblies, Garbage Colector.

Predznanje:
P01: Osnove PC računala i MS Windows
P18: Internet i rad na mreži

Priprema za ispit:
70-536: Designing Microsoft .NET Framework 2.0 - Application Development Foundation

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: da
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne