Teorija knjigovodstva I

Lokacije
Algebra d.o.o.
Maksimirska 58a
10000 Zagreb
Slavićeva 15
21000 Split
Špire Brusine 16/2
23000 Zadar
Adama Reisnera 74
31000 Osijek
Kao temeljna sastavnica računovodstva, knjigovodstvo je sustav koji na temelju dokazivih isprava prati gospodarske procese i financijske tokove, te vremenskim slijedom bilježi u poslovne knjige nastale poslovne promjene imovine, kapitala, obveza, rashoda, prihoda i financijskih rezultata poslovanja.

Cilj:
Mnogi pojmovi korišteni u knjigovodstvu nemaju isto značenje kao u svakodnevnom životu. U ovom seminaru koristi se standardni skup knjigovodstvenih pojmova. Cilj je čestim ponavljanjem i pisanjem spomenutih pojmova učvrstiti Vaše osnovno shvaćanje knjigovodstvenog jezika.

Sadržaj seminara:

Pojam knjigovodstva, Temeljne knjigovodstvene kategorije Kapital, Imovina, Rashodi, Prihodi, Financijski rezultat. Knjigovodstveni instrumenti, Knjigovodstvene isprave, Konta, Poslovne knjige, Jednostavno i dvojno knjigovodstvo, Knjiženja, Knjigovodstvene pogreške i njihovi ispravci, Popis imovine i obveza, Bilanca, Novčano poslovanje blagajna, Platni promet, Analitička knjigovodstva kupaca i dobavljača, Kontni okvir, Novčana imovina, Vrijednosni papiri, PDV, Kratkoročna potraživanja i obveze, Materijal i sitan inventar, Troškovi, Podjela troškova, Amortizacija, Plaće…

Predznanje:
nije potrebno

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: da
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne