ArchiCAD: Izrada dokumentacije za izvedbeni projekt

Lokacije
Algebra d.o.o.
Maksimirska 58a
10000 Zagreb
Slavićeva 15
21000 Split
Špire Brusine 16/2
23000 Zadar
Adama Reisnera 74
31000 Osijek
ArchiCAD je jedan od onih alata koji se koncentriraju na vašu kreativnost u arhitekturi i koji vas ne opterećuje sa stvarima koje vam samo oduzima vrijeme, jer on to radi za vas. Jedino što je na vama jest stvarati inovativne dizajne.

Cilj:
Upoznavanje s funkcijama potrebnim za izradu projektne dokumentacije na razini izvedbenog projekta i planova oplata u MJ 1:50 sa svim potrebnim detaljima.

Sadržaj seminara:

Izvedbeni nacrti, oplatni planovi, detaljiranje, stavke vrata i prozora, izračun količina za troškovnik, kotni planovi

Predznanje:
C14: ArchiCAD: Izrada dokumentacije za glavni projekt

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: da
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne