CCNA - Cisco Certified Network Associate

Lokacije
Algebra d.o.o.
Maksimirska 58a
10000 Zagreb
Slavićeva 15
21000 Split
Špire Brusine 16/2
23000 Zadar
Adama Reisnera 74
31000 Osijek
Nastavni program Cisco mrežne akademije dizajniran je s namjerom da polaznici steknu znanja i vještine potrebne za dizajniranje, izgradnju i održavanje manjih i srednje velikih računalnih mreža.

CCNA program polazna je točka u obrazovanju koje nudi Cisco. CCNA certifikat koji se stječe polaganjem završnog ispita CCNA programa već nekoliko godina slovi kao jedan od najpopularnijih IT certifikata za početnike koji žele izgraditi svoju karijeru u području informatičkih tehnologija.

Na rang listi CertCitiesa za 2006. godinu, 3 Cisco certifikata nalaze se među 10 najcjenjenijih certifikata u području IT-a u svijetu. Prema istraživanju IDC-a, globalne tvrtke za istraživanje tržišta i trendova, iz rujna 2005. godine, u Europi će do 2008. biti nedostatak od oko 500.000 mrežnih stručnjaka na tržištu. Brojke za Hrvatsku kazuju da već ovog trena nedostaje 1250 mrežnih stručnjaka, a 2008. taj broj će zbog razvoja primjene mrežnih tehnologija porasti na 3.400 što čini čak 25,2% ukupnih potreba IT tržišta!“

Sadržaj CCNA programa edukacije

 

MODUL 1 - Osnove računalnih mreža

 • mrežna komunikacija, protokoli, topologije, standardi
 • OSI model i slojevi OSI modela
 • mrežno adresiranje, podmreže, VLSM
 • Ethernet, infrastrukturni mrežni uređaji
 • TCP/IP
 • mrežno kabliranje
 • uvod u Cisco IOS
 • nadgledanje i dokumentiranje mreža

MODUL 2 - Usmjernički uređaji i usmjeravanje

 • uvod u usmjeravanje paketa
 • statičko usmjeravanje
 • usmjernički algoritmi
 • dinamički usmjernički protokoli
 • RIPv1 i RIPv2
 • usmjerničke petlje
 • EIGRP
 • OSPF

MODUL 3 - Preklopnici i bežične tehnologije

 • dizajn lokalnih mreža
 • konfiguracija preklopnika
 • podešavanje sigurnosti preklopnika
 • VLAN i VTP
 • STP i petlje na drugom sloju OSI modela
 • usmjeravanje između VLAN-ova
 • WLAN topologija i sigurnost
 • konfiguracija bežičnog usmjernika

MODUL 4 - Pristup na WAN

 • servisi u konvergiranoj WAN mreži
 • PPP
 • Frame Relay
 • sigurnost mreže na organizacijskom nivou
 • kontrola pristupa korištenjem ACL-a
 • širokopojasne usluge i VPN
 • PAT, NAT, DHCP i IPv6
 • otkrivanje i uklanjanje problema u mrežama organizacija

Organizacija nastave
Nastavni program provodi se kroz predavanja, samostalne praktične vježbe na Cisco opremi uz podršku predavača, uporabom multimedijalnih sadržaja dostupnih s interneta, on-line ispita, praćenja napretka polaznika i pripreme za industrijsku certifikaciju (CCNA, CCNP). Nastavni materijal razvijen je u suradnji s pedagozima i namijenjen je osobama starijim od 16 godina.
Primjena različitih načina poučavanja uporabom tehnologije (simulacije, animacije, praktične vježbe na opremi i predavanja) osigurava veću prilagodljivost polaznicima različitih razina predznanja, dinamike i stilova učenja.

Polaznici mogu samostalno učiti i sami izabrati brzinu rada. Uloga predavača je više uloga mentora koji prati i pomaže polaznicima u svladavanju gradiva. Program se sastoji od 80% općenitog gradiva o mrežnim tehnologijama, dok je 20% gradiva specifično za Cisco opremu. Sav nastavni materijal na engleskom je jeziku, dok se laboratorijske vježbe i konzultacije odvijaju na hrvatskom jeziku.

Laboratorijske vježbe
Program Cisco mrežne akademije nudi gotove vježbe koje se izvode u standardnom laboratoriju sa CISCO opremom. Upute za vježbe omogućuju samostalan rad polaznika, odnosno instruktor ih može modificirati prema vlastitom nahođenju i potrebama. Predviđeno trajanje Cisco mrežne akademije ne omogućava provedbu svih laboratorijskih vježbi pa instruktor treba odabrati one koje najviše odgovaraju polaznicima (Cisco daje prijedlog koje su najvažnije vježbe koje bi trebalo odraditi). Napredniji polaznici mogu sami isprobati i niz dodatnih vježbi.

Ispiti
Tijekom pojedinog modula polaznici polažu više ispita kojima se provjerava napredak polaznika. Tipični ispit ima oko 25 pitanja. Na kraju svakog modula dolazi završni ispit koji ima oko 60 pitanja. Na svako pitanje polaznicima su ponuđena 4 odgovora. Svi ispiti polažu se na Ciscovoj web stranici. Rezultat ispita javlja se polaznicima odmah nakon završetka ispita. Rezultat ispita daje se u obliku postotka točnih odgovara.

Sva pitanja imaju jednak broj bodova, netočni odgovori ne nose negativne bodove. Predavači mogu s polaznicima analizirati pogreške na ispitu te usporediti rezultate polaznika na ispitu s prosjekom svih Cisco mrežnih akademija u svijetu. Na kraju svakog poglavlja polaznici mogu za vježbu riješiti kviz koji se ne boduje. Svi ispiti su na engleskom jeziku.
Nakon završetka programa polaznici mogu pristupiti polaganju CCNA (Cisco Certified Network Associate) ispita.

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: da
 • Certifikat: da
 • Uvjerenje: da
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne