MCSA - Microsoft Certified System Administrator

Lokacije
Algebra d.o.o.
Maksimirska 58a
10000 Zagreb
Slavićeva 15
21000 Split
Špire Brusine 16/2
23000 Zadar
Adama Reisnera 74
31000 Osijek
Kroz ovakav program, polaznici u relativno kratkom vremenu prolaze kroz niz smisleno povezanih seminara iz Microsoft Official Course (MOC) palete kako bi stekli veliku količinu specijalističkih znanja i vještina te se pripremili za polaganje ispita neophodnih za postizanje MCSA certifikata.

Pojavom MCSA certifikata te istraživanjima koje je proveo jedan od najutjecajnijih on-line certifikacijskih magazina - CertCities, upravo je MCSA certifikat rangiran kao najtraženiji certifikat za računalne profesionalce. Metoda kojom se došlo do ovog podatka, temeljena je na dvostrukom ocjenjivanju. Prva ocjena predstavlja razliku između broja ljudi koji rade u IT sektoru i žele određeni certifikat i onih koji ga već imaju. Drugu ocjenu dodijeljivali su eksperti magazina CertCities, a ukupni poredak dobiven je zbrojem ovih dviju ocjena.

CILJ EDUKACIJE
Kroz intenzivni nastavni program MCSA akademije polaznici stiču znanja neophodna za slijedeća radna mjesta:

 • Mrežni administrator (Network Administrator)
 • Sistemski administrator (Systems Administrator)
 • Inženjer za podršku informacijskih sustava (Information Technology Engineer)
 • Administrator informacijskih sustava (Information Systems Administrator)
 • Tehničar za održavanje mreža (Network Technician)
 • Specijalist tehničke podrške (Technical Support Specialist)

Stručnjaci sa stečenim MCSA certifikatom osposobljeni su i usmjereni na svakodnevno upravljanje mrežnim sustavima, davanje podrške i rješavanje problema (Troubleshooting).

OPIS
Microsoft Official Course program (MOC) je službeni sustav edukacije i certificiranja informatičkih stručnjaka za korištenje Microsoft operacijskih sustava, baza podataka, razvojnih i sistemskih alata te raznih poslužitelja...

Pojedini seminari unutar programa MCSA akademije pripremaju polaznike za polaganje Microsoft ispita te podižu razinu njihove stručnosti kroz brojne praktične primjere i probleme iz prakse. Vrijednost MOC edukacije leži kako u službenim nastavnim materijalima koje razvijaju brojni Microsoft stručnjaci tako i u profesionalnosti i iskustvu Microsoft Certificiranih Trenera.

Prema vjerovanju brojnih stručnjaka koji rade na Microsoft platformi, MOC je najbolji sustav modularne IT edukacije koji je danas dostupan na tržištu.

NASTAVNE CJELINE POTREBNE ZA STJECANJE MCSA CERTIFIKATA

Seminar 2285: Installing, Configuring, and Administering MS Windows XP Professional
Seminar 2274: Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment
Seminar 2275: Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment
Seminar 2276: Implementing a MS Windows Server 2003 Network Infrastructure: Network Hosts
Seminar 2277: Implementing, Managing,and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure: Network Services
Seminar 2824: Implementing Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004

NASTAVA
Nastavu u okviru MCSA akademije seminara izvode visokokvalificirani stručnjaci sa certifikatom ovlaštenog trenera - Microsoft Certified Trainer (MCT) koji uz veliko iskustveno tehničko znanje posjeduju i pedagoško metodička znanja potrebna za kvalitetno izvođenje nastave.

Polaznici specijalističke edukacije dobivaju za svaki pojedini seminar originalne Microsoft radne materijale (priručnik, probne verzije obrađivanih softvera, primjeri za učenje, CD…) na engleskom jeziku, te Microsoft uvjerenje s dokazom o pohađanju nastave u okviru MOC- a.

Po odslušanom seminaru polaznici zajedno sa predavačem pristupaju problematici polaganja ispita, te ih se kroz ovaj dio nastave nastoji pripremiti za certifikaciju. U suradnji sa ovlaštenim izdavačem ispita (Certified Exam Provider), tvrtkom Measure Up, svakom polazniku se omogućava 180-dnevni online pristup polaganju probnih ispita.

Nakon jednog ili dva tjedna individualnih priprema i konzultacija polaznik pristupa polaganju stvarnog ispita. Već polaganjem prvog ispita stiče se titula Microsoft Certified Professional. Osoba koja stekne certifikat uvrštava se u središnju Microsoft bazu podataka sa mogućnosti pristupa web stranicama za podršku certificiranim profesionalcima, poštom prima Welcome Kit sa dodatnim tehničkim i promo materijalima, te ostvaruje mogućnost korištenja Microsoft logotipova na svojim službenim dokumentima i web stranicama.

Polaganjem sva četiri niže navedena ispita, stiče se titula Microsoft Certified Systems Administrator.

ISPITI

Exam 70-270: Installing, Configuring, and Administering Microsoft Windows XP Professional
Exam 70-290: Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment
Exam 70-291: Implementing, Managing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure
Exam 70-350: Implementing Microsoft® Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2004

PREDUVJETI ZA UPIS
Poznavanje rada na računalu, poznavanje hardvera: osnovni pojmovi i razlika specifičnog hardvera vezanog uz networking (procesor, čvrsti disk, modem, mrežna kartica, memorija…), znanje instaliranja pogonskih programa (Drivers), osnove poznavanja specifičnog hardvera vezanog uz networking (modem, mrežna kartica, hub, switch, ruter, bridge). Za provjeru navedenog znanja kandidati obavezno polažu ulazni ispit.

Ulazni ispit polaže se online na http://www.algebra.hr/ (On line ispit). Potrebno je položiti ispit "Ulazni ispit - MCSA Akademija". Kandidatima koji uspješno ne riješe ulazni ispit kao pripremu za MCSA akademiju preporučujemo programe obrazovanja: Sistemski i mrežni administrator ili Cisco akademiju.

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: da
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne