MCSE - Microsoft Certified Systems Engineer

Lokacije
Algebra d.o.o.
Maksimirska 58a
10000 Zagreb
Slavićeva 15
21000 Split
Špire Brusine 16/2
23000 Zadar
Adama Reisnera 74
31000 Osijek
MCSE certifikat namijenjen je IT profesionalcima koji rade u tipičnom, složenom računalnom okruženju, od srednjih do velikih poduzeća/ organizacija. MCSE certifikat usko je vezan uz MCSA certifikat, jer svi ispiti koji su neophodni za stjecanje MCSA certifikata, sastavni su dio obaveznih i izbornih ispita za MCSE certifikat.

CILJ EDUKACIJE
Kroz intenzivni nastavni program MCSE akademije polaznici stiču znanja neophodna za slijedeća radna mjesta:

 • Sistemski inženjer (Systems Engineer)
 • Sistemski analitičar (Systems Analyst)
 • Inženjer za tehničku podršku sustava (Technical Support Engineer)
 • Tehnički konzultant (Technical Consultant)

OPIS
Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE) certifikat predstavlja vrhunsko priznanje(Premier Certification) za profesionalce koji analiziraju poslovne zahtjeve te na osnovu istraživanja dizajniraju i implementiraju infrastrukturu tj. poslovno rješenje na Microsoft Windows platformi. Implemetacijske odgovornosti uključuju instalaciju, konfiguriranje, održavanje mrežnog sustava, ali i nadogradnju i otklanjanje povremenih grešaka.

Polaznik MCSE akademije će po uspješnom završetku i certifikaciji imati znanja potrebna za implementaciju i administraciju mrežnih operacijskih sustava slijedećih karakteristika:

 • 200 - 26.000 korisnika na 5 - 150 fizičkih lokacija
 • tipični mrežni servisi i aplikacije koje uključuju upravljanje datotekama, pisačima, bazama podataka, messaging, proxy server i firewall, dial-in server, remote management i Web hosting
 • tipični poslovi umrežavanja, uključujući i povezivanje pojedinih ureda i korisnika sa udaljenih lokacija u korporativnu mrežu i povezivanje korporativnih mreža na Internet

NASTAVNE CJELINE POTREBNE ZA STJECANJE MCSE CERTIFIKATA

Seminar 2274: Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment
Seminar 2275: Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment
Seminar 2276: Implementing a MS Windows Server 2003 Network Infrastructure: Network Hosts
Seminar 2277: Implementing, Managing,and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure: Network Services
Seminar 2285: Installing, Configuring, and Administering MS Windows XP Professional
Seminar 2824: Implementing Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004
Seminar 2278: Planning and Maintaining a MS Windows Server 2003 Network Infrastructure
Seminar 2279: Planning, Implementing, and Maintaining a Microsoft Windows Server
Seminar 2830: Designing Security for Microsoft Networks

Po odslušanom seminaru polaznici zajedno sa predavačem pristupaju problematici polaganja ispita, te ih se kroz ovaj dio nastave nastoji pripremiti za certifikaciju. U suradnji sa ovlaštenim izdavačem ispita (Certified Exam Provider), tvrtkom Measure Up, svakom polazniku se omogućava 180-dnevni online pristup polaganju probnih ispita.

Nakon jednog ili dva tjedna individualnih priprema i konzultacija polaznik pristupa polaganju stvarnog ispita. Već polaganjem prvog ispita stiče se titula Microsoft Certified Professional. Osoba koja stekne certifikat uvrštava se u središnju Microsoft bazu podataka sa mogućnosti pristupa web stranicama za podršku certificiranim profesionalcima, poštom prima Welcome Kit sa dodatnim tehničkim i promo materijalima, te ostvaruje mogućnost korištenja Microsoft logotipova na svojim službenim dokumentima i web stranicama.

NASTAVA
Nastavu u okviru MCSE akademije izvode visokokvalificirani stručnjaci sa certifikatom ovlaštenog trenera - Microsoft Certified Trainer (MCT) koji uz veliko iskustveno tehničko znanje posjeduju i pedagoško metodička znanja potrebna za kvalitetno izvođenje nastave.

Polaznici specijalističke edukacije dobivaju za svaki pojedini seminar originalne Microsoft radne materijale (priručnik, probne verzije obrađivanih softvera, primjeri za učenje, CD...) na engleskom jeziku, te Microsoft uvjerenje s dokazom o pohađanju nastave u okviru MOC-a.

ISPITI
Polaznici MCSE akademije moraju položiti pet obaveznih i dva izborna ispita. Prva četiri ispita iz popisa polažu se u sklopu MCSA akademije. Obavezni ispiti sastoje se od četiri iz područja operacijskih sustava i jedan iz dizajna sustava. Polaganjem svih 7 niže navedena ispita, dobiva se titula Microsoft Certified Systems Engineer.

MCSA certifikat
Exam 70-290: Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment
Exam 70-291: Implementing, Managing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure
Exam 70-270: Installing, Configuring, and Administering Microsoft Windows XP Professional
Exam 70-350: Implementing Microsoft® Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2004

MCSE certifikat
Exam 70-293: Planning and Maintaining a MS Windows Server 2003 Network Infrastructure
Exam 70-294: Planning, Implementing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Active Directory Infrastructure
Exam 70-298: Designing Security for a Microsoft Windows Server 2003 Network

PREDUVJETI ZA UPIS
Posjedovanje MCSA certifikata ili položeni pripadajući ispiti.

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: da
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne