MOC - 0828: Deploying and Supporting Microsoft Systems Management Server 2.0

Lokacije
Algebra d.o.o.
Maksimirska 58a
10000 Zagreb
Slavićeva 15
21000 Split
Špire Brusine 16/2
23000 Zadar
Adama Reisnera 74
31000 Osijek
Seminar pruža polaznicima znanje potrebno za implementaciju i podršku Microsoft System Management Server verzije 2.0. Polaznici će naučiti dizajnirati site, uključujući i organizaciju hijerarhije, te planiranje potrebnih resursa.

Po odslušanom seminaru polaznik će znati:
- instalirati primarni i sekundarni site server
- naučiti koristiti odgovarajuće alate kod dijagnostike problema vezane uz SMS site
- konfigurirati hijerarhiju site-a
- konfigurirati komunikaciju između site-ova
- integrirati Novel Netware servere u SMS site
- integracija SMS-a i SNMP-a
- konfigurirati site sistemske uloge
- upravljati klijentima i site sistemima preko više site-ova
- dijagnosticirati i rješavati problemevezane uz SMS funkcije
- optimizirati Microsoft SQL Server 2000 za SMS
- napraviti sigurnosnu kopiju SMS site-a, te istu vratiti nazad
- definirati SMS site
- analizirati zahtjeve, vezane uz resurse, kod implementacije site-a
- osigurati SMS site

Sadržaj seminara:

- Module 1: Installing a Primary Site Server
- Module 2: Using SMS Diagnostic Tools
- Module 3: Setting Up Multiple Sites
- Module 4: Configuring Site Systems
- Module 5: Discovering and Installing Clients
- Module 6: Collecting Inventory
- Module 7: Distributing Software
- Module 8: Software Metering
- Module 9: Remotely Controlling a Client
- Module 10: Optimizing SQL Server for SMS
- Module 11: Restoring an SMS Site
- Module 12: Securing an SMS Site
- Module 13: SMS Component Operations

Predznanje:
- završen seminar 827, Administering Microsoft Systems Management Server 2.0 ili ekvivalentno znanje
- certifikat na Microsoft Windows 2000 Server platformi ili evivalentno znanje
- certifikat na Microsoft Windows 2000 Professional platformi ili evivalentno znanje
- poznavanje engleskog jezika

Priprema za ispit:
70-086, Implementing and Supporting Microsoft Systems Management Server 2.0

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: da
  • Uvjerenje: ne
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne