MOC - 1013: Mastering Microsoft Visual Basic 6 Development

Lokacije
Algebra d.o.o.
Maksimirska 58a
10000 Zagreb
Slavićeva 15
21000 Split
Špire Brusine 16/2
23000 Zadar
Adama Reisnera 74
31000 Osijek
Seminar će naučiti Microsoft Visual Basic programere kako koristiti komponente za izrade database aplikacija

Po odslušanom seminaru polaznik će znati:
- napisati aplikaciju u Visual Basic alatu koja je u stanju pristupati podacima u bazi podataka
- mapisati aplikaciju koja koristi COM komponente
- napraviti ActoveX kontrolu
- napraviti COM komponentu
- nabrojati pogodnosti koje su dostupne Visual Basic programerima kako bi ukomponirsali internet tehnologije u svoje aplikacije

Sadržaj seminara:

- Chapter 1: Essentials of Microsoft Visual Basic
- Chapter 2: Using Visual Data Access Tools
- Chapter 3: Using Class Modules
- Chapter 4: Building ActiveX Controls
- Chapter 5: Using ActiveX Data Objects
- Chapter 6: Advanced Data Access Issues
- Chapter 7: Using COM Components
- Chapter 8: Building COM Components
- Chapter 9: Optimizing and Deploying an Application
- Chapter 10: Building Internet Applications

Predznanje:
- kreiranje aplikacija s više prozora i dodavanje funkcionalnosti objektima koji se nalaze na njima
- pisanje funkcija i podprocedura, te pozivanje istih iz Event procedura
- deklariranje varijabli i korištenje conditional statements
- znati opisati namjenu i način korištenja svih kontrola u toolbox-u
- znati dodati jednostavan menu
- znati dohvatiti i provjerite unos podataka od strsane korisnika
- znati dodati custom kontrole u projekt
- znati opisati veze između svojstava, metoda i objekata
- znati dodati runtime provjeru grešaka
- znati pokrenuti aplikaciju i koristiti debug mode unutar Visual Basic razvojne okoline
- znati kreirati EXE datoteku iz project datoteka
- znati dizajnirati i koristiti relacijsku bazu podataka
- znati korisititi SQL sintaksu za kreiranje SQL upita na bazi podataka
- poznavanje engleskog jezika

Priprema za ispit:
70-176 Designing and Implementing Desktop Applications with Microsoft Visual Basic® 6.0

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: da
  • Uvjerenje: ne
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne