MOC - 1016: Mastering Enterprise Development Using Microsoft Visual Basic 6

Lokacije
Algebra d.o.o.
Maksimirska 58a
10000 Zagreb
Slavićeva 15
21000 Split
Špire Brusine 16/2
23000 Zadar
Adama Reisnera 74
31000 Osijek
Seminar će naučiti Visual Basic programere, koji trenutno rade na razvoju desktop aplikacija za pristup korporativnim bazama podataka, kako kreirati three-tier klijent/server aplikacije.

Po odslušanom seminaru polaznik će znati:
- usporediti tradicionalni klijent/server razvoj aplikacija s internet razvojem aplikacija i opisati strategiju koju koristi Microsoft, kad je u pitanju korporativni razvoj aplikacija
- korisititi Aplication Architecture Model iz Microsoft Solutions Framework okoline, kako bi organizirali aplikacije u korisničke, poslovne i data servise
- koristiti Microsoft Visual Basic razvojnu okolinu za izgradnju COM objekata, DLL-ova i ugraditi ih u multi-korisničku okolinu koristeći Microsoft Transaction Server (MTS)
- kreirati COM objekte koji koriste MTS servise kako bi sudjelovali u sigurnim transakcijama
- koristiti programske tehnike kako bi povećali skalabilnost COM objekata
- koristiti ActiveX Data objekte (ADO) iz middle tier kako bi pristupili podacima i pozvali posloven i data servise implementirane u SQL
- implementirati poslovne i data servise u Microsoft SQL Server bazu podataka koristeći stored procedure
- primjeniti osnove debagiranja, obrade grešaka i sigurnosne tehnike u three-tier aplikaciji

Sadržaj seminara:

- Chapter 1: Microsoft's Enterprise Development Strategy
- Chapter 2: Building COM DLLs with Visual Basic
- Chapter 3: Introduction to Microsoft Transaction Server
- Chapter 4: Using MTS Transaction Services
- Chapter 5: Accessing Data from the Middle Tier
- Chapter 6: Building Stored Procedures with SQL
- Chapter 7: Implementing Security
- Chapter 8: Implementing COM with Visual Basic
- Chapter 9: Advanced Client/Server Technologies

Predznanje:
- znati izraditi i debugirati jednostavnu Visual Basic aplikaciju
- znati pozvati i upravljati Automation serverom, kao što je Microsoft Excel ili Microsoft Word iz aplikacije kreirane u Visual Basic razvojnoj okolini
- znati kreirati COM komponente koresteći Visual Basic i pozvati ih iz klijentske aplikacije
- znati korisititi ADO za pristup bazi podataka i upravljati zapisima u tabelama
- razumjeti i znati koristiti osnovnu sintaksu SQL jezika
- poznavanje engleskog jezika

Priprema za ispit:
70-175, Designing and Implementing Distributed Applications with Microsoft Visual Basic 6.0

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: da
  • Uvjerenje: ne
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne