MOC - 1303: Mastering Microsoft Visual Basic 6 Fundamentals

Lokacije
Algebra d.o.o.
Maksimirska 58a
10000 Zagreb
Slavićeva 15
21000 Split
Špire Brusine 16/2
23000 Zadar
Adama Reisnera 74
31000 Osijek
Seminar će pružiti polaznicima znanja i vještine potrebne za programiranje desktop aplikacija i pripremit će ih za seminar pod brojem 1013 Mastering Visual Basic 6 Development.

Po odslušanom seminaru polaznik će znati:
- Kreirati aplikacije bazirane na više prozora
- implementirati u aplikaciju dinamičke izbornike, pop-up izbornike, statusne trake i alatne trake
- implementirati provjeru unosa podataka na nivou forme i unosnog polja
- debugirati aplikacije korištenjem alata koji dolaze sa Visual Basic 6 razvojnom okolinom
- koristiti standardne kontrole, nizove kontrola (control arrays), te ih kreirati dinamički
- pokrenuti centraliziranu provjeru grešaka u aplikaciji
- koristiti provjeru podataka kod pristupa bazama podataka
- implementirati drag and drop
- koristiti Microsoft ActiveX kontrole
- kreirati instalacijske programe za distribuiranje aplikacije

Sadržaj seminara:

- Module 1: Introduction to Application Development Using Visual Basic
- Module 2: Visual Basic Fundamentals
- Module 3: Working with Code and Forms
- Module 4: Variables and Procedures
- Module 5: Controlling Program Execution
- Module 6: Debugging
- Module 7: Working with Controls
- Module 8: Data Access Using the ADO Data Control
- Module 9: Input Validation
- Module 10: Error Trapping
- Module 11: Enhancing the User Interface
- Module 12: Drag and Drop
- Module 13: More About Controls
- Module 14: Finishing Touches

Predznanje:
- poznavanje koncepta programiranja
- poznavanje engleskog jezika

Priprema za ispit:
Seminar nije direktna priprema za ispite

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: da
  • Uvjerenje: ne
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne