MOC - 1561: Designing a Microsoft Windows 2000 Directory Services Infrastructure

Lokacije
Algebra d.o.o.
Maksimirska 58a
10000 Zagreb
Slavićeva 15
21000 Split
Špire Brusine 16/2
23000 Zadar
Adama Reisnera 74
31000 Osijek
Seminar upoznava polaznike sa vještinama koje su potrebne kako bi mogli dizajnirati Active Directory u Enterprise okolini. Prezentirane su strategije koje pomažu polaznicima ustanoviti IT potrebe tvrtke, kako bi mogli prilagoditi Active Directory tim potrebama.

Po odslušanom seminaru polaznik će znati:
- odrediti crte vodilje za skupljanje podataka potrebnih za dizajn Active Directory strukture
- dizajnirati strategiju imenovanja objekata u Acive Directory koja se poklapa sa organizacijskom strukturom tvrtke
- razraditi plan osiguranja i delegacije administrativnih prava nad objektima Active Directory objekata, baziran na administrativnom modelu tvrtke
- ustanoviti potrebe tvrtke i potencijalne promjene Active Directory sheme, te isplanirati način na koji će se shema mijenjati.
- kreirati Active Directory design, baziran na administrativnim Group Policy zahtjevima, koje određuju potrebe tvrtke
- dizajnirati Active Directory domenu i hijerarhiju OU-a unutar domene
- ustanoviti situacije u kojima je potreban design baziran na više domena, kako bi se zadovoljile sigurnosne i administrativne potrebe tvrtke, te implementirati taj design
- dizajnirati site topologiju za upravljanje Active Directory replikacijom, kako bi se zadovoljile potrebe tvrtke i optimizirala potrošnja bandwitha
- isplanirati design Active Directory strukture, koji zadovoljava potrebe tvrtke gledano s administrativne, replikacijske i politike imenovanja objekata.

Sadržaj seminara:

- Module 1: Introduction to Designing a Directory Services Infrastructure
- Module 2: Designing an Active Directory Naming Strategy
- Module 3: Designing Active Directory to Delegate Administrative Authority
- Module 4: Designing a Schema PolicyM
- Module 5: Designing Active Directory to Support Group Policy
- Module 6: Designing an Active Directory Domain
- Module 7: Designing a Multiple Domain Structure
- Module 8: Designing an Active Directory Site Topology
- Module 9: Designing an Active Directory Infrastructure

Predznanje:
- seminar 1560, Updating Support Skills from Microsoft Windows NT® 4.0 to Microsoft Windows 2000, or equivalent knowledge and skills.
ili
- seminar 2154, Implementing and Administering Microsoft Windows 2000 Directory Services, or equivalent knowledge and skills
- poznavanje engleskog jezika

Priprema za ispit:
70-219, Designing a Microsoft Windows 2000 Directory Services Infrastructure

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: da
  • Uvjerenje: ne
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne