MOC - 2072: Administering a Microsoft SQL Server 2000 Database

Lokacije
Algebra d.o.o.
Maksimirska 58a
10000 Zagreb
Slavićeva 15
21000 Split
Špire Brusine 16/2
23000 Zadar
Adama Reisnera 74
31000 Osijek
Seminar upoznaje polaznike sa instalacijom, konfiguracijom, administracijom i rješavanju problema vezanih u client-server database upravljačkog sistema na Microsoft SQL Server 2000 plaformi.

Po odslušanom seminaru polaznik će znati:
- opisati SQL Server 2000 arhitekturu
- planirati SQL Server 2000 instalaciju i instalaciju named instanci
- upravljanje datotekama i bazama podataka, te ustanoviti potrebe za resursima
- odabrati metodu provjere autentikacije, isplanirati i implementirati dozvole na bazama podataka, te opisati kako osigurati SQL Server u korporacijskom okruženju
- automatizirati administrativne poslove i kreirati vlastite administrativne alate
- napraviti sigurnosnu kopiju baze podataka i implementirati strategiju vraćanja podataka
- vratiti bazu podataka iz sigurnosne kopije
- nadgledati i optimizirati rad SQL servera
- prenašati i migrirati podatke u baze
- zadržati visoku dostupnost SQL servera
- opisati načine kojima je moguće replicirati bazu opdataka sa jednog SQL servera na drugi

Sadržaj seminara:

- Module 1: SQL Server Overview
- Module 2: Planning to Install SQL Server
- Module 3: Managing Database Files
- Module 4: Managing Security
- Module 5: Performing Administrative Tasks
- Module 6: Backing Up Databases
- Module 7: Restoring Databases
- Module 8: Monitoring SQL Server for Performance
- Module 9: Transferring Data
- Module 10: Maintaining High Availability
- Module 11: Introducing Replication

Predznanje:
- iskustvo u korištenju Windows 2000 operativnog sustava, i to:

 • spajanje klijenata koji su na Windows 2000 mrežana na internet
 • konfiguriranje Windows 2000 okruženja
 • kreiranje i upravljanje korisničkim accountima
 • upravljanje pristupom resursima korištenjem grupa
 • upravljanje i konfiguriranje diskovima i particijama, uključujući disk striping i mirroring
 • upravljanje podacima na NTFS-u
 • implementiranje sigurnosti na Windows 2000 operativnom sustavu
 • optimizirati rad Windows 2000 operativnog sustava

Za one koji se ne nalaze u gore navedenim zahtjevima, postoje sljedeći seminari kako bi se pripremili za ovaj:
-seminar 2151, Microsoft Windows 2000 Network and Operating System Essentials
-seminar 2152, Implementing Microsoft Windows 2000 Professional and Server
- razumijevanje osnovnog RDBMS koncepta, uključujući:

 • logički i fizički design podataka
 • koncepte integriteta podataka
 • relacije između tabela i stupaca (primari key, foreign key; one-to-one, one-to-many i many-to-many relacije)
 • način na koji su podaci spremljeni u tabele (redovi i stupci)

Za one koji se ne nalaze u gore navedenim zahtjevima, postoji sljedeći seminar kako bi se pripremili za ovaj:

 • seminar1609, Designing Data Services and Data Models

- poznavanje osnovne Transact-SQL sintakse (SELECT, INSERT, UPDATE i DELETE naredbe) Za one koji nisu upoznati sa Transact-SQL sintaksom, postoji sljedeći seminar:

 • seminar 2071, Querying Microsoft SQL Server 2000

- znati ulogu database administratora
- poznavanje engleskog jezika

Priprema za ispit:
70-228, System Administration for Microsoft SQL Server 2000

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: da
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne