ECDL Osnovni

Lokacije
Hrvatska zajednica tehničke kulture
Dalmatinska 12
10002 Zagreb
Tel: 01/4848-633
Fax: 01/4848-758
Informatička pismenost je beskompromisni uvjet civiliziranog privatnog, poslovnog idruštvenog života svakog građanina, kao što je u prethodnim stoljećima bila pisana riječ. Nepismeni su oduvijek bili društveni autsajderi, socijalni teret društva. U 21. stoljeću tako će se tretirati informatički nepismeni.

ECDL (European Computer Driving Licence) je program verifikacije informatičkih znanja i vještina dizajniran s ciljem uspostavljanja standarda provjere osposobljenosti za rad na računalu. Nositelj ECDL diplome dobiva imidž digitalno pismenog čovjeka 21. stoljeća. Bez obzira na kojem mjestu radio ili će raditi ECDL donosi korisniku kompjutora najrasprostranjeniju međunarodno priznatu kvalifikaciju.

Osnovni paket ECDL 120 sadrži:

120 sati nastave podijeljene u 7 cjelina (modula):

 • M1 Osnove informacijske tehnologije (teorijska osnova)
  Od kandidata se zahtjeva poznavanje osnovnih pojmova Informacijske tehnologije kao što su: sastavni dijelovi osobnih računala, hardver i softvera te razumijevanje nekih pojmova: pohrana i čuvanje podataka.
  Traži se razumijevanje korištenja informatičkih mreža u računalstvu te značaj upotrebe računalnih aplikacija u svakodnevnom životu.
  Potrebno je imati osnovna znanja o problemima koje mogu imati korisnici, sa zdravstvenog i sigurnosnog aspekta te ona koji se odnose na okoliš, a povezani su sa korištenjem računala. Kandidat mora biti informiran o zaštiti podataka od neovlaštenog korištenja te o postojanju zakonske regulative na tom području.
  Nastavni program za Modul 1 je osnova za teoretski test.
 • M2 Korištenje računala i upravljanje datotekama (Windows)
  Korištenje računala i upravljanje datotekama, traži od kandidata znanje i kompetenciju u korištenju osnovnih funkcija osobnog računala i njegovog operativnog sustava, prilagođavanje osnovnih postavki na računalu, poznavanje help funkcije te kako prekinuti rad aplikacije ako dođe do zastoja u radu računala. Treba znati djelovati unutar radne površine (desktop) te raditi s ikonama i prozorima, upravljati i organizirati datoteke i direktorije te kopirati, premještati i brisati, komprimirati i dekomprimirati datoteke i direktorije.
  Treba biti upoznat što je kompjuterski virus te koristiti antivirusni softver i znati koristiti jednostavne alate za uređivanje teksta i ispisa koji su dostupni unutar operativnog sustava.
  Nastavni program za Modul 2 je osnova za praktičan test.
 • M3 Obrada teksta (Word)
  Modul 3 Obrada teksta, traži od kandidata sposobnost korištenja aplikacija za obradu teksta na osobnom računalu.
  Mora poznavati kreiranje, formatiranje i pripremu manjih dokumenta (dopisa) za distribuciju te umnožavati i pomicati tekst unutar dokumenta i između dokumenata.
  Mora dokazati poznavanje kreiranje tablica, slika i crteža unutar dokumenta i alata za cirkularna pisma.
  Nastavni program za Modul 3 je osnova za praktičan test.
 • M4 Tablični kalkulator (Excel)
  Modul 4 Tablični kalkulatori, traži od kandidata razumijevanje osnova tabličnih kalkulatora i sposobnost korištenja aplikacija za tablične kalkulacije na računalu.
  Treba izraditi zadatke povezane sa kreiranjem, formatiranjem, izmjenom i korištenjem radnih listova i radnih knjiga ograničenog opsega te njihovom distribucijom i primijeniti standardne matematičke i logičke formule korištenjem osnovnih formula i funkcija.
  Kandidat treba demonstrirati kompetentnost u kreiranju i oblikovanju dijagrama i grafikona.
  Nastavni program za Modul 4 je osnova za praktičan test.
 • M5 Baze podataka (Access)
  Modul 5 Baze podataka, traži od kandidata razumijevanje osnovnih pojmova baza podataka i dokaz sposobnosti korištenja baza podataka na računalu.
  Treba znati kreirati i obavljati promjene nad tablicama, upitima, obrascima i izvještajima te pripremiti izlazne podatke spremne za distribuciju.
  Kandidat treba poznavati povezivanje tablica te dobivati i upravljati informacijama iz baze podataka koristeći upite, funkcije za sortiranje raspoložive u aplikaciji.
  Nastavni program za Modul 5 je osnova za praktičan test.
 • M6 Prezentacije (Powerpoint)
  Modul 6 Prezentacije, od kandidata traži sposobnost korištenja prezentacijskih alata na računalu, odnosno osnovnih operacija kao što su kreiranje, formatiranje, izmjena i priprema prezentacije koristeći različite postavke dijapozitiva za prikaz i distribuciju.
  Treba znati umnožavati i premještati tekst, slike, crteže i grafikone unutar prezentacije i između različitih prezentacija, kao i pokazati sposobnost korištenja osnovnih operacija sa slikama, grafikonima i nacrtanim objektima te različite prezentacijske efekte.
  Nastavni program za Modul 6 je osnova za praktičan test.
 • M7 Informacije i komunikacija (Internet i e-mail)
  Modul 7 Informacije i komunikacija, je podijeljen u dva dijela.
  Prvi dio, Informacije, traži od kandidata razumijevanje nekih od pojmova i izraza vezanih uz korištenje Interneta te razumijevanje sigurnosnih aspekata. Potrebno je izvršiti osnovna pretraživanja Interneta koristeći preglednik i dostupne alate za pretraživanje, te zabilježiti rezultate pretraživanja (Web mjesta) i ispisati Internet stranice i izvještaje pretraživanja. Kandidat se treba znati kretati unutar Web obrasca te ga znati popuniti.
  U drugom dijelu, Komunikacije, traži se razumijevanje nekih pojmova elektroničke pošte (e-mail), sa razumijevanjem sigurnosnih aspekata njenog korištenja. Treba dokazati sposobnost korištenja softvera za elektroničku poštu za slanje i primanje poruka i dodavanja datoteka porukama i organizirati i upravljati mapama (direktorijima) sa porukama unutar softvera za elektroničku poštu.
  Nastavni program za Modul 7 je osnova za praktičan test.

Osnovni paket ECDL uključuje:

- Knjiga: ECDL osnovni program - 7 modula
- ECDL indeks
- Predispiti
- Jednokratno polaganje ispita za sedam modula
- CD s materijalima za vježbu
- E-mail adresa

ECDL diploma
Kandidat koji položi 4 ECDL ispita može zatražiti izdavanje ECDL start diplome, nakon položenih 7 ECDL ispita kandidatu se izdaje puna ECDL diploma.

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: da
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne