MOC - 2791: Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services

Lokacije
Algebra d.o.o.
Maksimirska 58a
10000 Zagreb
Slavićeva 15
21000 Split
Špire Brusine 16/2
23000 Zadar
Adama Reisnera 74
31000 Osijek
Seminar pruža polaznicima znanja i vještine potrebne za implementaciju Analysis Services rješenja u organizaciji. Raspravlja se kako koristiti Analysis Services razvojne alate za kreiranje Analysis Services baze podataka i OLAP kocke, te kako koristiti Analysis Services management i administrativne alate za upravljanje Analysis Services rješenjima.

Po odslušanom seminaru polaznik će znati:
- Opisati kako se mogu koristiti SQL Server Analysis Services za implementaciju analitičkih rješenja.
- Kreirati multidimenzionalno analitičko rješenje koristeći SQL Server Analysis Services.
- Implementirati dimenzije u Analysis Services rješenje.
- Implementirati mjere i grupe mjera u Analysis Services rješenje.
- Kreirati upit prema multidimenzionalnom Analysis Services rješenju.
- Prilagoditi Analysis Services kocku.
- Primjeniti i osigurati Analysis Services bazu podataka.
- Implementirati Data Mining rješenje.
- Održavati multidimenzionalno Analysis Services rješenje.

Sadržaj seminara:

- Modul 1: Introduction to Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services
- Modul 2: Creating a Multidimensional Analysis Solution
- Modul 3: Defining Dimensions
- Modul 4: Configuring Measures and Measure Groups
- Modul 5: Querying a Cube
- Modul 6: Customizing a Cube
- Modul 7: Deploying and Securing an Analysis Services Database
- Modul 8: Maintaining an Analysis Services Database
- Modul 9: Implementing Data Mining

Predznanje:
- Konceptualno razumijevanje OLAP rješenja.
- Iskustvo u korištenju Microsoft Windows Server okruženja.
- Iskustvo rada sa Windows servisima (pokretanje i zaustavljanje).
- Iskustvo u kreiranju servisnih korisničkih računa i dozvola.
- Iskustvo u radu sa Microsoft SQL Serverom, uključujući: - SQL Server Agent - SQL Server query language (SELECT, UPDATE, INSERT, and DELETE) - SQL Server System tables - SQL Server accounts (korisnici i dozvole)

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: da
  • Uvjerenje: ne
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne