MOC - 2823: Implementing and Administering Security in a Microsoft Windows Server 2003 Network

Lokacije
Algebra d.o.o.
Maksimirska 58a
10000 Zagreb
Slavićeva 15
21000 Split
Špire Brusine 16/2
23000 Zadar
Adama Reisnera 74
31000 Osijek
Ovaj petodnevni seminar je namjenjen MCSA i MCSE polaznicima koji žele postati security profesionalci a u svrhu toga trebaju položiti 70-299 ispit.

Primarni fokus je na Windows Server 2003 baziranoj infrastrukturi, ali bit ce riječi i o klijentskoj sigurnosti. Ovaj seminar je dio sigurnosne platforme , te on sluzi kao primarni ulaz u svijet sigurnosti na implementacijskoj razini. Seminar 2810 namjenjen je početnicima na polju sigurnosti, i ako se žele tim baviti u budučnosti preporuča im se da odslušaju seminar 2823. Seminar je namjenjen sistem administratorima i sistem inžinjerima koji imaju osnovna znanja i vještine za instalaciju Windows Server 2003 sigurnosnih rješenja. Ovaj seminar nije namjenjen da nauči polaznike dizajniranju sigurnih mreža, nego će pokriti planiranje takvih mreža u obimu u kojem je potrebno da bi ih kasnije mogli implementirati.

Po odslušanom seminaru polaznik će znati:
- planirati i konfigurirati autorizacijsku i autentikacijsku strategiju u multi-forest orhanizaciji
- instalirati, konfigurirati i upravljati CA serverima
- konfigurirati, instalirati i upravljati certifikatima
- planirati, implementirati i rješavati probleme s certifikatima u smart card uređajima
- planirati, implementirati i rješavati probleme s enkripcijskim file sistemom (EFS)
- planirati, konfigurirati i instalirati sigurne servere, serverske role i klijente
- planirati i implementirati sigurnosne nadogradnje software-a (SUS)
- planirati, implementirati i rješavati probleme s sigurnim prijenosom podataka
- planirati i implementirati sigurnost u wireless mrežama
- planirati i implemetirati sigurnost mreže od napada izvana koristeći ISA 200 server
- osigurati siguran pristup preko remote accessa (RAS)

Sadržaj seminara:

- Module 1: Planning and Configuring an Authorization and Authentication Strategy
- Module 2: Installing, Configuring, and Managing Certification Authorities
- Module 3: Configuring, Deploying, and Managing Certificates
- Module 4: Planning, Implementing, and Troubleshooting Smart Card Certificates
- Module 5: Planning, Implementing, and Troubleshooting Encrypting File System
- Module 6: Planning, Configuring, and Deploying a Secure Member Server Baseline
- Module 7: Planning, Configuring, and Implementing Secure Baselines for Server Roles
- Module 8: Planning, Configuring, Implementing, and Deploying a Secure Client Computer Baseline
- Module 9: Planning and Implementing Software Update Services
- Module 10: Planning, Deploying, and Troubleshooting Data Transmission Security
- Module 11: Planning and Implementing Security for Wireless Networks
- Module 12: Planning and Implementing Perimeter Security with Internet Security and Acceleration Server 2000

Predznanje:
- Odslušan seminar 2810 ili ekvivalentno znanje
- Iskustvo u implemetaciji Windows 2000 ili Windows 2003 Active Directory okruženja. Iskustvo s resursima kao što su Web, FTP i Exchange serveri (nije nužno detaljno znanje), djeljenim resursima i mrežnim servisima kao što su DHCP, DNS i WINS.

Priprema za ispit:
Exam 70-299: Implementing and Administering Security in a Microsoft Windows Server 2003 Network

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: da
  • Uvjerenje: ne
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne