MOC - 8912: Customization and Configuration in Microsoft Dynamics CRM 4.0

Lokacije
Algebra d.o.o.
Maksimirska 58a
10000 Zagreb
Slavićeva 15
21000 Split
Špire Brusine 16/2
23000 Zadar
Adama Reisnera 74
31000 Osijek
Ovaj trodnevni seminar s predavačem, daje polaznicima alate za konfiguriranje i prilagođavanje Microsoft Dynamics CRM 4.0 aplikacije. Konfiguracijski moduli uključuju podešavanje poslovnih funkcija kao što su: poslovne jedinice, korisnici, timovi, sigurnosne privilegije i uloge, sistemske postavke, višejezične postavke, višestruke organizacije, tečajne liste, forme itd.

Seminar je namjenjen CRM implementacijskim konzultantima i sistem administratorima koji će prilagođavati aplikaciju koristeći dostupne alate. Seminar nije namjenjer razvijateljima aplikacija koji prilagođavaju CRM koristeći JavaScriptm DHTML ili MS Dynamics CRM SDK.

Po odslušanom seminaru polaznik će znati:
- konfigurirati strukturu kompanije unutar MS CRM-a
- kreirati korisničke račune
- kreirati i održavati sigurnosne role
- kreirati timove
- kreirati i konfigurirati višestruke organizacije unutar jedne strukture
- konfigurirati sistemske postavke, tečajne liste, i višejezične postavke
- importirati ili eksportirati prilagodbe
- prilagoditi forme i poglede
- prilagoditi entitete i atribute u bazi
- prilagoditi odnose i mapiranja entiteta
- identificirati polja gdje se mogu napraviti napredne prilagodbe

Sadržaj seminara:

- Module 1: Configuring Business Units
- Module 2: Configuring Security
- Module 3: Configuring Users and Teams
- Module 4: Configuring Organizational Settings
- Module 5: Customizing Microsoft Dynamics CRM Overview
- Module 6: Customizing Forms and Views
- Module 7: Customizing Entities and Attributes
- Module 8: Customizing Relationships and Mappings ments
- Module 9: Renaming Entities and Translating Customizations
- Module 10: Maintaining Organizations through Deployment Manager
- Module 11: Introduction to Advanced Customizations

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: da
  • Uvjerenje: ne
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne