MOC - RDY30: Windows Server 2008 terminal servisi i virtualizacija

Lokacije
Algebra d.o.o.
Maksimirska 58a
10000 Zagreb
Slavićeva 15
21000 Split
Špire Brusine 16/2
23000 Zadar
Adama Reisnera 74
31000 Osijek
Virtualizacija je sadašnjost i budućnost s kojom će svaki sistemski administrator 'lakše živjeti'.

Postoji nekoliko tipova virtualizacije koji se danas koriste: virtualizacija aplikacija, virtualizacija desktopa i virtualizacija kompletnog operacijskog sustava. Ukoliko želite vidjeti što novog Windows Server 2008 donosi sa sobom, vezano uz virtualizaciju operacijskog sustava i desktopa, te jednim dijelom i aplikacija, dolazak na ovaj seminar je prava odluka za Vas.

Po odslušanom seminaru polaznik će znati:
Na ovom seminaru imat ćete priliku vidjeti i isprobati novitete koje Windows Server 2008 donosi sa sobom. U teorijskom dijelu upoznati ćete se s Windows Server 2008 virtualizacijom i podsjetiti što su sa sobom donijeli VPC 2007 i Virtual Server 2005.
U lab okruženju ćemo dotaknuti Windows Server CORE i naučiti kako na njega instalirati Virtual server 2005 i iskoristiti takav minimalni OS za virtualizaciju (na žalost Windows Server 2008 virtualizacija neće biti javno dostupna do kraja godine, pa ne možemo raditi s njom u lab okruženju).
U drugom dijelu predavanja posvetit ćemo se terminal servisima i novitetima koje donose sa sobom u Windows Serveru 2008, poput TS Gateway-a i Remote programs opcije, a u lab okruženju ćete sve to podesiti i isprobati kako bi dobili osjećaj na koji način tehnologija radi i kako Vama može pomoći u svakodnevnom radu.

Sadržaj seminara:
- Windows Server 2008 virtuallizacija
- Podsjetnik na VPC 2007 i Virtual Server 2005
- Windows Server CORE lab
- Terminal servisi

Predznanje:
Administracija Windowsa. Poželjno poznavanje Virtual servera ili slične tehnologije poput Virtual PC-a ili VMWare-a.

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: ne
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne