MOC - RDY37: Microsoft CRM 3.0 - instalacija, konfiguracija i prilagodba korisničkog sučelja

Lokacije
Algebra d.o.o.
Maksimirska 58a
10000 Zagreb
Slavićeva 15
21000 Split
Špire Brusine 16/2
23000 Zadar
Adama Reisnera 74
31000 Osijek
Ovaj trening se sastoji od dva MOC seminara: 8526 Microsoft CRM Installation and Configuration i 8525 Microsoft CRM 3.0 Customization

Seminar 8526 polaznicima daje znanja i vještine neophodne za instalaciju i konfiguriranje Microsoft CRM 3.0 sustava. Na seminaru će se pružiti informacije o komponentama koje se koriste za implementaciju CRM-a, hardverskim i softverskim zahtjevima za uspješnu instalaciju i dati upute za instalaciju 3 primarne CRM komponenete: Server, Exchange e-mail ruter i Microsoft Office za Outlook klijenta.
Seminar 8525 daje polaznicima znanja i vještine za planiranje, razvoj i primjenu MS CRM 3.0 prilagodbi. Seminar je usmjeren na upotrebu alata za prilagodbu MS CRM 3.0 i upotrebu MS CRM 3.0 „Client Programming Guide“.

Po odslušanom seminaru polaznik će znati:
Trening je namijenjen Microsoft partnerima koji su zainteresirani za implementaciju i korištenje Microsoft CRM 3.0 rješenja u vlastitom poslovanju što je i jedan od preduvjeta za prodaju i implementaciju CRM softvera korisnicima svojih usluga.
Ciljana skupina polaznika: menadžeri i voditelji sektora tvrtki Microsoft partnera, voditelji prodaje i prodavači te poslovni savjetnici za implementaciju softverskih rješenja.

Sadržaj seminara:

Sadržaj seminara pokriva područja CRM 3.0 instalacije, konfiguracije i prilagodbe korisničkog sučelja:
- Microsoft CRM komponente
- Planiranje instalacije
- Microsoft CRM Server
- Microsoft CRM Exchange E-mail Router
- Microsoft CRM 3.0 Client for Outlook
- Organizacijska struktura
- Konfiguracija sigurnosti
- Konfiguracija korisnika i timova
- Nadogradnja sa verzije CRM 1.2
- Deinstalacija i popravak CRM 3.0
- Prilagodba CRM-a
- Osnovne prilagodbe
- Izrada vlastitih polja
- Implementacija poslovnih procesa
- Programiranje događaja
- Izrada izvještaja

Priprema za ispit:
- CRM-30-421 Microsoft CRM Installation and Configuration
- CRM-30-422 Microsoft CRM Customization

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: ne
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne