EUCIP

Lokacije
Algebra d.o.o.
Maksimirska 58a
10000 Zagreb
Slavićeva 15
21000 Split
Špire Brusine 16/2
23000 Zadar
Adama Reisnera 74
31000 Osijek
EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) je CEPIS-ov sustav certificiranja profesionalnih informatičara s naglaskom na znanju i primjeni znanja u struci. Sastoji se od nekoliko programa, čijim uspješnim završetkom polaznici dobivaju međunarodno priznatu diplomu za temeljna ili specijalistička znanja u području profesionalnog bavljenja informatičkom strukom.

Ciljevi EUCIP-a

 • Definiranje norme temeljnih i specijalističkih znanja za informatičke stručnjake prema potrebama IT sektora
 • Zadovoljavanje zahtjeva rastućeg tržišta profesionalaca na području IT-a u EU
 • Doprinos smanjivanju nedostatka znanja na području IT-a u EU
 • Provođenje sustava cjeloživotnog obrazovanja i unapređenja stručnosti za IT
 • Podizanje vrijednosti kvalitetnih certificiranih stručnjaka na tržištu rada

Kome je EUCIP namijenjen?
Certifikat je namijenjen IT stučnjacima u stručnjacima u gospodarstvu, tijelima državne uprave, školama i sveučilištima, te javnim institucijama.
Usmjeren je prema raznim grupama polaznika, posebice:

 • Pojedincima
  - IT stručnjacima i menadžerima koji imaju visokoškolsko obrazovanje iz područja informatike i računarstva, a željeli bi steći uvid u aktualnosti u struci putem pohađanja kratkog i učinkovitog programa EUCIP Core s mogučnošću kasnijieg profesionalnog certificiranja.
  - IT stručnjacima koji više godina rade u području IT-u, no trenutno bez neovisnog industrijskog (o proizvođaču računalne, komunikacijske ili programske opreme) ili visokoškolskog certifikata.
 • Korporacijama
  - Direktorima sektora informatike i human resource (HR) menadžerima velikih gospodarstvenih tvrtki koji imaju iskustva s uvođenjem programa ECDL za svoje zaposlenike neinformatičare, a koji bi htjeli zaposlenicima informatičarima ponuditi kvalitetan i paneuropski program stručnog usavršavanja i certificiranja.
 • Sveučilištima, veleučilištima i privatnim učilištima
  - Diplomandima trogodišnjih i petogodišnjih studija s malo ili bez radnog iskustva koji žele polaganjem programa EUCIP poboljšati svoju polaznu poziciju na tržištu rada. Zbog nedostatka radnog iskustva koji je jedan od preduvjeta, diplomandi se ne mogu nakon stjecanja EUCIP Core direktno certificirati za EUCIP Professional, već mogu steći status EUCIP Associate.

Prednosti EUCIP-a
Glavna prednost EUCIP-a pred drugim certifikatima za IT je njegova neovisnost o proizvođačima računalne i komunikacijske opreme (u temeljnom EUCIP Core dijelu) te pojedinih vlasničkih programskih rješenja, uz normirana temeljna znanja te široku paletu izbornih profila koje nudi.
Sljedeće karakteristike EUCIP-u daju prednost pred drugim certifikatima:

 • Međunarodno priznanje
  EUCIP je međunarodna potvrda koja jamči da nositelj posjeduje znanja definirana EUCIP normama koje je prihvatilo Europsko udruženje društava profesionalnih informatičara – CEPIS, čije su članice krovne nacionalne informatičke udruge iz 35 europskih zemalja.
 • Fleksibilnost
  Polaznici mogu birati načine izvođenja nastave i certifikacije
  - Obrazovanje se može izvoditi putem razredne nastave i radionica i/ili online - putem učenja na daljinu
  - Profesionalni EUCIP program dopušta mogućnost fleksibilnog utvrđivanja polaznikovih znanja s obzirom na propisane zahtjeve.
 • Usredotočenost na potrebe IT profesionalca
  Program je osmišljen u skladu sa stvarnim potrebama IT profesionalaca, a sadrži, osim poznavanja temeljnih IT znanja, i znanja iz ekonomije, upravljanja i etike poslovanja u uskoj povezanosti s IT-om. Time se IT profesionalcu omogućava da u kratkom vremenu dobije potrebna znanja za razumijevanje osnovnih zakonitosti i pojmova u okruženju poslovnog svijeta, što mu olakšava kvalitetnu i učinkovitu poslovnu komunikaciju s menadžmentom.
 • Puno profesionalno priznanje
  Mnogima koji rade u IT sektoru nije lako zadovoljiti vlastite ambicije i napredovati od osnovne razine stručnosti do stjecanja profesionalnog certifikata. EUCIP im nudi nekonvencionalni put, omogućavajući im brži prijelaz do punog profesionalnog priznanja.
 • Širina mogućnosti primjene
  Također, kandidati iz drugih struka mogu, zbog nužnosti posjedovanja znanja i vještina iz područja IT-a, kako bi mogli kvalitetno voditi IT i multidisciplinarne projekte u svojim organizacijama, tražiti certificiranje u području IT-a. Program EUCIP nudi djelotvoran način za stjecanje tih znanja.

EUCIP programi:

Program EUCIP Core
EUCIP Core nudi kandidatima široku osnovu temeljnih znanja iz područja poslovne organizacije, upravljanja projektima, strateškog planiranja razvoja IT sustava, računalne sigurnosti, operacijskih sustava i računalnih mreža te projektiranja i razvoja aplikacija i baza podataka. Ovaj skup znanja nije izabran slučajno budući da on predstavlja nezaobilaznu platformu potrebnu profesionalcu koji radi u IT-u, bilo da je on na mjestu koordinatora, menadžera ili IT stručnjaka (programera, konzultanta, mrežnog administratora i dr.). Strukturu sadržaja Core programa CEPIS je izradio na temelju iskustva iz gospodarstva i akademske zajednice unutar zemalja EU koja su pokazala da većini zaposlenih u IT-u nedostaje određeni dio ili dijelovi ovih znanja što značajno narušava njihove ukupne kompetencije. Nakon uspješno položenih ispita dosegnutu razinu znanja i stručnosti jamči EUCIP Core certifikat.
Program se sastoji od tri cjeline:

A) Planiranje: Korištenje i upravljanje informacijskim sustavima
Sastoji se od analiza zahtjeva i planiranja korištenja informacijske tehnologije unutar organizacije, što je izravno povezano s procesima upravljanja i definiranja zahtjeva kao sastavnog dijela strategije tvrtke.
Obuhvaćene su slijedeće teme:

 • Organizacija i korištenje IT-om
 • Upravljanje IT-om
 • Mjerenje vrijednosti IT-a
 • Globalna umrežena ekonomija
 • Projektni menadžment
 • Kolaboracija i komunikacija
 • Pravna i etička pitanja
 • Sigurnost IT sustava

B) Izgradnja: Nabava, razvoj i primjena informacijskih sustava
Uključeni su procesi specifikacije, razvoja, testiranja, te održavanja informacijskih sustava, sukladno metodološkim i tehnološkim pitanjima vezanim za procese njihova razvoja.
Sastoji se od tema:

 • Proces i metode razvoja sustava
 • Upravljanje podacima i baze podataka
 • Programiranje i razvoj aplikacija
 • Puštanje sustava u rad i testiranje
 • Dizajn korisničkog sučelja i weba

C) Provedba: Operacije i podrška informacijskim sustavima
Program obuhvaća instalaciju, nadgledanje i održavanje IT sustava. Temeljne teme uključuju upravljanje mrežama, ažuriranje i nadogradnju sustava, izvedbu i podršku za usluge i sigurnost.
Obuhvaćene su ove teme:

 • Računalne komponente i arhitektura
 • Operacijski sustavi
 • Komunikacija i mreže
 • Mrežne usluge
 • Bežično i mobilno računarstvo
 • Upravljanje mrežama
 • Pokretanje usluga i uspostava podrške za njih

Nastava programa EUCIP Core traje ukupno 135 školskih sati što se izvodi u tri bloka od po 45 školskih sati, a očekivano ukupno opterećenje polaznika je 400 sati učenja što uključuje vrijeme provedeno na nastavi i samostalni rad polaznika. Nakon svake cjeline izvodi se provjera znanja online ispitnim sustavom (ATES), a polaznik za uspješnost na ispitu mora imati najmanje 60% točnih odgovora. Certifikat se dobiva nakon uspješno položena sva tri ispita (Planiranje, Izgradnja i Provedba).

Program EUCIP Professional
Ovaj program omogućava kandidatima specijalizaciju za određeno odabrano područje a programu se pristupa nakon položena sva tri EUCIP Core ispita.
Glavni cilj programa EUCIP Professional je kandidatima pružiti:
Izbor certificiranja za različite EUCIP-ove profile poslova na području IT-a (EUCIP Professional izborni profili).
Izbor akreditiranih elemenata nastave (EUCIP-ovi izborni moduli)
Profesionalnu kvalifikaciju koja potvrđuje da kandidat može djelotvorno i dosljedno vršiti svoju ulogu u poslovnom okruženju.
Uspješno polaganje svih EUCIP Core ispita uvjet je za pristupanje certifikaciji za EUCIP Professional, koji se temelji na prikupljanju dovoljnog broja strukovnih bodova.
Kandidat može relativno slobodno definirati osobni „portfelj“ da bi prikupio dovoljan broj bodova. Pri tom se uvažava i boduje:

 • raspon individualnih kompetencija stečenih u srednjoj školi i na fakultetu
 • priznati IT obrazovni programi i tečajevi
 • industrijskihi i strukovni certifikati
 • iskustvo na radnom mjestu

Odabrana kombinacija mora biti u skladu s relevantnim profesionalnim profilom za koji kandidat namjerava steći certifikat EUCIP Professional.
Među tečajevima komercijalnih proizvođača i certifikatima koje EUCIP priznaje, odnosno koji ulaze u bodovanje za certifikat EUCIP Professional, osobita se pažnja posvećuje onima vodećih IT proizvođača, poput; Microsofta, Oraclea, SUN-a, Cisca, IBM-a, SAP-a, Linux professional institute (LPI-a) i dr.
Nakon evaluacije kandidatovog portfelja i uparivanja s traženim kompetencijama za odabrani EUCIP Professional profil, ispitna komisija će pozvati kandidata na završni razgovor.
U ponudi programa EUCIP Professional nalazi se 21 izborni profil što će zadovoljiti potrebe i vrlo zahtjevnih IT profesionalaca.

Provedba programa u Hrvatskoj
Nastava za svaku od 3 cjeline EUCIP Core programa (planiranje, izgradnja i provedba) traje po 45 školskih sati i odvija se tijekom dva uzastopna tjedna u večernjim satima (od 17:00 do 20:40), nakon čega slijede dva tjedna pauze te ispit. Nastavni plan je unificiran i strogo definiran, a nastava se izvodi po službenim EUCIP materijalima.

Predavači unutar programa za prvu nastavnu grupu su vodeći stručnjaci iz akademske i poslovne zajednice koji svojim kompetencijama i iskustvom pokrivaju odgovarajuća područja ovog zahtjevnog programa. Upravo iz tog razloga u nastavu će biti uključeno petnaestak predavača koji će polaznicima približiti široko i uzbudljivo područje informatike, ekonomije, upravljanja projektima, strateškog planiranja i računarstva koje je sadržano u EUCIP Core programu.

Nastavni materijal
EUCIP Core originalni priručnik (engleski) + printane prezentacije svake cjeline (teme) na hrvatskom

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: da
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne