Tečajevi - Karlovac
Ukupno: 52
Lokacija:
Trajanje:
7 sati
Kako bi vam omogućili lakši prelazak iz "offline oglašavanja" u online oglašavanje, pripremili smo seminar u trajanju od 2 dana. Online oglašavanje ili internet marketing je oglašavanje proizvoda i usluga putem Interneta
Trajanje:
16 sati
Naučite odrediti ciljeve i zadatke projekta, definirati strukturu projekta te se upoznajte sa suvremenim alatima za upravljanje projektima.
Trajanje:
15 sati
Naučite koje vrste rizika postoje, te kako ih zaobići.
Lokacija:
Trajanje:
2 dana
Za sve one koji žele postići bolji uspjeh u školi ili na poslu, upis na fakultet ili osigurati napredovanje u karijeri nužno je i usvajanje određenih vještina koje će uz stečena znanja osigurati uspjeh.
Osvijestite značaj planiranja vremena, te naučite obratiti pozornost na činitelje koji oduzimaju vrijeme.
Trajanje:
5 sati
Usavršite svoje znanje o oblicima oglašavanja, procesu oglašavanja, marketinškoj strategiji i komunikaciji.
Trajanje:
5 dana
Steknite teorijska i praktična znanja iz komunikologije te se upoznajte sa osnovnim principima i vrstama komunikacija.
Lokacija:
Trajanje:
2 dana
Za sve one koji žele postići bolji uspjeh u školi ili na poslu, upis na fakultet ili osigurati napredovanje u karijeri nužno je i usvajanje određenih vještina koje će uz stečena znanja osigurati uspjeh.
Trajanje:
5 sati
Razvite vještine i alate potrebne za uspješno pregovaranje.
Trajanje:
5 sati
Upoznavanje sa osnovama menadžerskog zvanja, temeljnim funkcijama menadžmenta, spoznavanje uloge menadžmenta.
Tražilica - upišite pojam koji tražite:
In-house:    Traži

Edukacija i savjetovanje trebalo bi biti prisutno i važno svima onima koji uvijek žele biti korak ispred konkurencije. Cilj nam je klijenta uvesti u svijet ICT-a te unaprijediti i usavršiti njegovo poslovanje na internetu.

Uslugama savjetovanja nastojimo pomoći u izradi najboljeg koncepta za web projekt i pomoći oko informatičke edukacije.

Pregled seminara:

- Online oglašavanje
- Online media planiranje
- Internet (online) prodaja
- SEO edukacija