Tečajevi - Zagreb
Ukupno: 1124
Lokacija:
Trajanje:
7 sati
Kako bi vam omogućili lakši prelazak iz "offline oglašavanja" u online oglašavanje, pripremili smo seminar u trajanju od 2 dana. Online oglašavanje ili internet marketing je oglašavanje proizvoda i usluga putem Interneta
Lokacija:
Trajanje:
1 dan
Seminar pomaže polaznicima uspostaviti učinkovite odnose sa drugima.
Lokacija:
Trajanje:
20 sati
Razumijevanje uzroka i pojavnih oblika mobbinga u cilju prevencije njegovih pojavnih oblika i zaštita slabije strane kao sudionika u procesu mobbinga.
Lokacija:
Trajanje:
3 dana
Razumijevanje uzroka i pojavnih oblika određenih načela i fizikalnih zakona u svom obliku utjecaja na ljudska ponašanja.
Lokacija:
Školovanje osposobljava sudionike za samostalno uvođenje sustava kvalitete u tvrtke, upravljanje kvalitetom prema normi ISO 9001:2008, izobrazbu i motiviranje djelatnika, te praćenje, procjenjivanje i unapređenje sustava kvalitete. Školovanje obuhvaća četiri tečaja (u ukupnom trajanju od 152 nastavna sata) i ispit.
Lokacija:
Školovanje osposobljava polaznike za pripremu i uspostavu sustava upravljanja okolišem prema normi ISO 14001:2004 i Uredbi EMAS te upravljanje sustavom, provjeru sustava i provedbu mjera poboljšanja sustava okoliša u organizacijama svih veličina i vrsta.
Lokacija:
Školovanje osposobljava polaznike za pripremu i uspostavu sustava sigurnosti hrane, uključujući HACCP, te upravljanje provjerom sustava i provedbu mjera poboljšanja sustava u organizacijama svih veličina i vrsta.
Lokacija:
Školovanje osposobljava sudionike za pripremu i uspostavu sustava zaštite zdravlja i sigurnosti, te upravljanje provjerom sustava i provedbu mjera poboljšanja sustava u organizacijama svih veličina i vrsta.
Lokacija:
Trajanje:
5 dana
Školovanje osigurava stjecanje opsežnog znanja o postupcima provjere i ocjenjivanja usklađenosti sustava upravljanja s odabranim modelom norme (ISO 9001:2000 i/ili ISO 14001:2004).
Lokacija:
Trajanje:
10 mjeseci
Program je odobren od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa: Klasa: UP/I-602-07/09-03/00124 Urudžbeni broj: 533-09-09-0006
Lokacija:
Ovdje ćemo vam predstaviti jednu od najstarijih farmaceutskih disciplina koja se bavi opisom i proučavanjem ljekovitosti biljaka. Nakon završetka nastavnog programa dobivate diplomu o savladavanju nastavnog kolegija farmakognozija s osnovama fitoterapije.
Tražilica - upišite pojam koji tražite:
In-house:    Traži

Edukacija i savjetovanje trebalo bi biti prisutno i važno svima onima koji uvijek žele biti korak ispred konkurencije. Cilj nam je klijenta uvesti u svijet ICT-a te unaprijediti i usavršiti njegovo poslovanje na internetu.

Uslugama savjetovanja nastojimo pomoći u izradi najboljeg koncepta za web projekt i pomoći oko informatičke edukacije.

Pregled seminara:

- Online oglašavanje
- Online media planiranje
- Internet (online) prodaja
- SEO edukacija