Poslovni seminari - Rijeka
Ukupno: 183
Lokacija:
Trajanje:
7 sati
Kako bi vam omogućili lakši prelazak iz "offline oglašavanja" u online oglašavanje, pripremili smo seminar u trajanju od 2 dana. Online oglašavanje ili internet marketing je oglašavanje proizvoda i usluga putem Interneta
Lokacije:
Sustav osiguranja kvalitete pomaže organizacijama u efektivnom i efikasnom vođenju, a svrha mu je pomoći članovima organizacije da sustavno pregledaju što rade te odluče koja su im područja zabrinutosti na kojima treba raditi.
Lokacija:
Trajanje:
6 sati
Poslovni sustavi koji imaju daleko veće iskustvo u pokušajima motiviranja radnika putem novca došli su do vrlo zanimljivih spoznaja vezanih za sustav plaća, praćenje radne uspješnosti i plaćanje prema učinku.
Lokacija:
Trajanje:
6 sati
Uspostavljanje sustavnog razvoja kompetencija zaposlenika postalo je važan faktor uspješnosti modernih poduzeća.
Lokacija:
Trajanje:
6 sati
Na ovom seminaru predavači s velikim iskustvom u selekcijskim postupcima pomoći će Vam da prepoznate sve korake koji su bitni kako bi pronašli i odabrali osobu koja će se najbolje uklopiti u Vašu organizaciju i ostvariti željene rezultate na obostrano zadovoljstvo.
Lokacija:
Kako osigurati kvalitetne ljude za obavljanje posla jedan je od najvećih izazova današnjih poduzeća. Osloboditi i razviti njihov potencijal do maksimuma, još je teže!
Lokacija:
Trening-seminar priprema sve one koji su uključeni u ovakav tip prodaje da maksimiziraju kvalitetu prodajnog razgovora u specifičnim uvjetima ograničene komunikacije i kratkog vremena koje im stoji na raspolaganju.
Lokacije:
Radom u timu može se postići znatno više u razvoju organizacije nego što to može postići samo pojedinac.
Lokacija:
Trajanje:
8 školskih sati
Rijeka: Hotel Jadran, 15. veljače 2012.
Lokacija:
Trajanje:
3 dana
Lovran: Hotel Excelsior, 16. - 18. veljače 2012.
Lokacije:
Trajanje:
3 dana
Trening je zamišljen kao interaktivna radionica u trajanju od 20 školskih sati na kojoj sudionici uče kroz predavanja, primjere i iskustva iz prakse uz dizajniranje svojih procesa i primjera koje će uskoro korisiti u svom radu.
Tražilica - upišite pojam koji tražite:
In-house:    Traži

Edukacija i savjetovanje trebalo bi biti prisutno i važno svima onima koji uvijek žele biti korak ispred konkurencije. Cilj nam je klijenta uvesti u svijet ICT-a te unaprijediti i usavršiti njegovo poslovanje na internetu.

Uslugama savjetovanja nastojimo pomoći u izradi najboljeg koncepta za web projekt i pomoći oko informatičke edukacije.

Pregled seminara:

- Online oglašavanje
- Online media planiranje
- Internet (online) prodaja
- SEO edukacija