Poslovni seminari - Rijeka
Ukupno: 183
Lokacija:
Trajanje:
7 sati
Kako bi vam omogućili lakši prelazak iz "offline oglašavanja" u online oglašavanje, pripremili smo seminar u trajanju od 2 dana. Online oglašavanje ili internet marketing je oglašavanje proizvoda i usluga putem Interneta
Lokacije:
Vaš marketinški plan je prihvaćen. Sada ga samo treba sprovesti u djelo. Izvedba plana jednako je važna kao sam plan.
Lokacije:
Iako vam se čini da ponekad ne možete napraviti ništa kada stvari krenu nizbrdo i sigurni ste da je u pitanju Marfijev zakon, ipak postoje načini kako se nositi s krizom.
Lokacija:
Trajanje:
236/120 sati
Program osposobljavanja za osnovne poslove u kuharstvu - kuhar.
Lokacija:
Trajanje:
6 sati
Stručnjaci Optimuma za Vas su prikupili najefikasnije teorije i prakse svjetskih i domaćih poduzeća i oblikovali ovaj seminar koji će sudionicima razjasniti neka ključna pitanja vezana za upravljanje kadrovima:
Lokacija:
Trajanje:
2 sata
Prezentacija „Lean optimizacija poslovanja“ dati će Vam osnovne informacije o tome što je Lean, kako uspijeva smanjiti troškove uz povećanje kvalitete, prikazati nekoliko primjera primjene ovih metoda u različitim organizacijama i njihove postignute rezultate.
Lokacija:
Želite li da u Vašoj organizaciji ili unutar Vašeg odjela svi zaposlenici „grizu“, prepoznaju svoje mjesto u ostvarenju ciljeva organizacije i razumiju svrhu i smisao svog rada, da se trude, razmišljaju, koriste vlastitu inteligenciju i kreativnost što rezultira inovacijama koje ne može ostvariti niti jedan razvojni tim stručnjaka…?
Lokacija:
Trajanje:
24 sata
Management program-om nudimo stručne seminare na koje dajemo 50 % popusta nezaposlenima.
Trajanje:
140 sati
Program osposobljavanja odraslih za Menadžera marketinga objedinjuje aktivnosti istraživanja tržišta, razvoja proizvoda ili usluge, formiranja cijena, odluka o prodaji i odluka o promidžbi.
Trajanje:
160 sati
Nakon usvajanja teoretskog i praktičnog znanja, polaznik će biti sposoban rješavati sve situacije u prodajnom procesu što mu omogućuje razvoj njegovih komunikacijskih vještina i aktivno sudjelovanje u kreiranju marketinškog plana.
Lokacije:
Trajanje:
4 sata
Menadžeri su ljudi koji čine stvar pravilno, dok su vođe ljudi koji čine pravu stvar.
Tražilica - upišite pojam koji tražite:
In-house:    Traži

Edukacija i savjetovanje trebalo bi biti prisutno i važno svima onima koji uvijek žele biti korak ispred konkurencije. Cilj nam je klijenta uvesti u svijet ICT-a te unaprijediti i usavršiti njegovo poslovanje na internetu.

Uslugama savjetovanja nastojimo pomoći u izradi najboljeg koncepta za web projekt i pomoći oko informatičke edukacije.

Pregled seminara:

- Online oglašavanje
- Online media planiranje
- Internet (online) prodaja
- SEO edukacija