Poslovni seminari - Rijeka
Ukupno: 183
Lokacija:
Trajanje:
7 sati
Kako bi vam omogućili lakši prelazak iz "offline oglašavanja" u online oglašavanje, pripremili smo seminar u trajanju od 2 dana. Online oglašavanje ili internet marketing je oglašavanje proizvoda i usluga putem Interneta
Lokacije:
Organizacija je čvrst i povezan organizam koji ima svoj identitet, stavove, vrijednosti i specifične skupine ciljeva zbog kojih postoji.
Lokacija:
Trajanje:
32 sata
Seminar za poduzetnike početnike
Lokacije:
otvaranje prodajnog procesa - učinkovite tehnike prodajnog pregovaranja - zaključivanje prodajnog procesa
Lokacija:
Trajanje:
85/364 sati
Program osposobljavanja za osnovne poslove u pekarstvu.
Lokacije:
Ono što vi mislite da proizvodite (ili uslužujete) nije najvažnije – posebno ne za budućnost poslovanja! Ono što potrošač misli da kupuje od vas – što on smatra vrijednošću – jest mjerodavno, određuje što vam je posao, što ćete proizvoditi (koje ćete usluge pružati) i hoćete li uspjeti. - Peter Drucker
Lokacije:
Živimo u svijetu u kojem je kupac kralj.
Lokacije:
Participacija (sudjelovanje) je proces odlučivanja i rješavanja problema koji uključuje pojedince i grupe koji zastupaju različite interese, ekspertizu i točke gledišta te koji djeluju u ime i za dobro svih onih na koje se te odluke i akcije koje slijede nakon njih odnose.
Lokacija:
Trajanje:
120 sati
Program osposobljavanja za pečenjara.
Lokacije:
Trajanje:
4 sata
Najveći kapital i vrijednost svakog poduzeća su LJUDI.
Tražilica - upišite pojam koji tražite:
In-house:    Traži

Edukacija i savjetovanje trebalo bi biti prisutno i važno svima onima koji uvijek žele biti korak ispred konkurencije. Cilj nam je klijenta uvesti u svijet ICT-a te unaprijediti i usavršiti njegovo poslovanje na internetu.

Uslugama savjetovanja nastojimo pomoći u izradi najboljeg koncepta za web projekt i pomoći oko informatičke edukacije.

Pregled seminara:

- Online oglašavanje
- Online media planiranje
- Internet (online) prodaja
- SEO edukacija