Poslovni seminari - Zagreb
Ukupno: 764
Lokacija:
Trajanje:
7 sati
Kako bi vam omogućili lakši prelazak iz "offline oglašavanja" u online oglašavanje, pripremili smo seminar u trajanju od 2 dana. Online oglašavanje ili internet marketing je oglašavanje proizvoda i usluga putem Interneta
Lokacija:
Polaznici će nakon seminara razumjeti temeljna svojstva IKT-a, posebno s obrazovnog aspekta.
Lokacija:
Polaznici će nakon seminara uočavati promjene u društvu koje potiču promjene u formalnom obrazovanju kao i promjene koje ga zaobilaze.
Lokacija:
Trajanje:
1 dan
Živimo u svijetu hiperinflacije informacija i proizvoda. U sve većoj sličnosti marketinških poruka najveći potencijal za "brandiranje" je - čovjek. Što to čini "ambalažu" čovjeka, i kako čovjek postaje najskuplji i najvrijedniji proizvod na tržištu?
Lokacija:
Trajanje:
2-5 dana
Osposobljavanje sudionika za projektiranje i provedbu ocjene uprave.
Lokacije:
Kreirajte trening prema vašim potrebama i željama
Lokacija:
Svaka tvrtka ima svoje specifičnosti koje je razlikuju od ostalih konkurenata na tržištu. Pažljivo njegovanje vlastitih kvaliteta vodi ka vrhu, stoga je kontinuirana edukacija zaposlenika jedan od važnijih čimbenika uspjeha.
Lokacija:
Cilj individualne edukacije zajedno s praktičnim seminarom je izgraditi znanje te steći praksu za uspješno analiziranje i trgovanje na financijskom tržištu.
Lokacija:
Trajanje:
1 dan
Za one čiji je vrijeme novac, naši vrhunski predavači održat će individualno savjetovanje.
Lokacija:
Trajanje:
8 ili 16 sati
U većini seminara/radionica oblik provedbe je instruktivno-konzultativan. Teorija je svedena na nužan minimum, a naglasak je na vježbama kojima se povezuju teme seminara s poslovima sudionika te praksom tvrtke. Stoga se isti organiziraju za sudionike jedne tvrtke.
Lokacija:
Radionica je namijenjena novozaposlenim djelatnicima tvrtke.
Tražilica - upišite pojam koji tražite:
In-house:    Traži

Edukacija i savjetovanje trebalo bi biti prisutno i važno svima onima koji uvijek žele biti korak ispred konkurencije. Cilj nam je klijenta uvesti u svijet ICT-a te unaprijediti i usavršiti njegovo poslovanje na internetu.

Uslugama savjetovanja nastojimo pomoći u izradi najboljeg koncepta za web projekt i pomoći oko informatičke edukacije.

Pregled seminara:

- Online oglašavanje
- Online media planiranje
- Internet (online) prodaja
- SEO edukacija