Logistika
Ukupno: 34
Izaberite grad:    Zagreb   Rijeka   Zadar   Osijek   Šibenik   Opatija  
Lokacija:
Trajanje:
7 sati
Kako bi vam omogućili lakši prelazak iz "offline oglašavanja" u online oglašavanje, pripremili smo seminar u trajanju od 2 dana. Online oglašavanje ili internet marketing je oglašavanje proizvoda i usluga putem Interneta
Lokacija:
Trajanje:
2 dana
Ugovori o izvođenju radova, četvrti je od sedam programa koje Altar Ars u sklopu edukacije o EU fondovima nudi.
Lokacija:
Trajanje:
2 dana
Ugovori o pružanju usluga, drugi su od sedam programa koje Altar Ars u sklopu edukacije o EU fondovima nudi.
Lokacija:
Trajanje:
2 dana
Uloga revizije u sustavu provedbe fondova EU, šesti je od sedam programa koje Altar Ars u sklopu edukacije o EU fondovima nudi.
Trajanje:
2 dana
Upoznavanje s formalnim i materijalnim zahtjevima koje u sustavu upravljanja kvalitetom donose izmjene u normi ISO 9001:2008
Lokacija:
Trajanje:
1 dan
Osposobljavanje polaznika za provođenje postupka internog audita u Sustavu upravljanja kvalitetom/okolišem.
Lokacija:
Trajanje:
2 dana
Cilj edukacije je upoznati polaznike za sa zahtjevom norme ISO 9004.
Lokacija:
Trajanje:
2 dana
Cilj edukacije je osposobiti polaznike za upravljanje mjernim procesom u skladu sa ISO 10012.
Lokacija:
Trajanje:
2 dana
Osposobljavanje polaznika za provedbu analize statističkih podataka.
Lokacija:
Trajanje:
2 dana
Cilj edukacije je osposobiti polaznike za provedbu QFD analize.
Lokacija:
Radionicom Radi manje, postiži više sudionici kroz individualne i timske vježbe i igru osvješćuju svoje jake i slabe strane upravljanja vremenom. Sudionici ovom radionicom uče kako organizirati svoje poslovne i privatne obaveze i uskladiti ih bez osjećaja unutrašnjeg konflikta, kako godišnje ciljeve pretvoriti u dnevne aktivnosti i te dnevne aktivnosti zaista i ostvariti.
Tražilica - upišite pojam koji tražite:
In-house:    Traži

Edukacija i savjetovanje trebalo bi biti prisutno i važno svima onima koji uvijek žele biti korak ispred konkurencije. Cilj nam je klijenta uvesti u svijet ICT-a te unaprijediti i usavršiti njegovo poslovanje na internetu.

Uslugama savjetovanja nastojimo pomoći u izradi najboljeg koncepta za web projekt i pomoći oko informatičke edukacije.

Pregled seminara:

- Online oglašavanje
- Online media planiranje
- Internet (online) prodaja
- SEO edukacija