Marketing i PR
Ukupno: 92
Izaberite grad:    Zagreb   Rijeka   Osijek   Zadar   Karlovac   Varaždin  
Lokacija:
Trajanje:
7 sati
Kako bi vam omogućili lakši prelazak iz "offline oglašavanja" u online oglašavanje, pripremili smo seminar u trajanju od 2 dana. Online oglašavanje ili internet marketing je oglašavanje proizvoda i usluga putem Interneta
Lokacija:
Trajanje:
2 dana
Cilj edukacije je da polaznici konkretnom primjenom teorije steknu potrebno znanje i vještine za uspješno marketinško planiranje.
Lokacija:
Trajanje:
3 dana
Cilj ovog razvojnog programa je pridobiti osnovna financijska znanja potrebna za prodaju i upravljanje odnosima s kupcima te poboljšati korištenje financijskih znanja u pripremama planova, kalkulacija, politike popusta i pregovaranja s kupcima/partnerima.
Lokacija:
Cilj programa ja stjecanje temeljnih znanja i vještina u svezi kvalitetnog iznošenja informacije za javnost.
Lokacija:
Trajanje:
280 sati
Usavršavanje za poslove glasnogovornika.
Lokacija:
Branding has been recognized as the management philosophy, and the critical agenda for the Executive Board in industries all over the world.
Lokacija:
Trajanje:
1 dan
Cilj treninga je učinkovitija međuljudska komunikacija u okviru organizacije, postizanje kvalitetnije radne atmosfere, razumijevanje komunikacijskog procesa te snalaženje u sukobima i nesporazumima u interakciji s drugim ljudima.
Lokacija:
Trajanje:
2 dana
Marketinško istraživanje je organiziran i sustavan način da se sakupe, interpretiraju i projektiraju informacije o sadašnjim i budućim tržištima, kako bi se mogle donijeti prave odluke o pravcima u kojima treba djelovati kako bismo bili konkurentni na tržištu.
Lokacije:
Promotivni materijali imaju važnu ulogu u gajenju imidža organizacije i stjecanju povjerenja korisnika i ostalih dionika lokalne zajednice.
Lokacija:
Trajanje:
2 dana
Ovaj trening osposobljava polaznike za efikasniji, uvjerljiviji i profesionalniji nastup pred publikom u prenošenju govorne poruke.
Lokacija:
Trajanje:
16 sati
Seminaru iz Key Account Managementa (Upravljanja ključnim kupcima) zadatak je pružiti informaciju o ciljevima i zadacima sustava za upravljanje ključnim kupcima kao jednog od glavnih regulatora poslovnog uspjeha.
Tražilica - upišite pojam koji tražite:
In-house:    Traži

Edukacija i savjetovanje trebalo bi biti prisutno i važno svima onima koji uvijek žele biti korak ispred konkurencije. Cilj nam je klijenta uvesti u svijet ICT-a te unaprijediti i usavršiti njegovo poslovanje na internetu.

Uslugama savjetovanja nastojimo pomoći u izradi najboljeg koncepta za web projekt i pomoći oko informatičke edukacije.

Pregled seminara:

- Online oglašavanje
- Online media planiranje
- Internet (online) prodaja
- SEO edukacija