Marketing i PR
Ukupno: 92
Izaberite grad:    Zagreb   Rijeka   Osijek   Zadar   Karlovac   Varaždin  
Lokacija:
Trajanje:
7 sati
Kako bi vam omogućili lakši prelazak iz "offline oglašavanja" u online oglašavanje, pripremili smo seminar u trajanju od 2 dana. Online oglašavanje ili internet marketing je oglašavanje proizvoda i usluga putem Interneta
Lokacija:
Trajanje:
8, 16 ili 24 sata
U većini seminara/radionica oblik provedbe je instruktivno-konzultativan. Teorija je svedena na nužan minimum, a naglasak je na vježbama kojima se povezuju teme seminara s poslovima sudionika te praksom tvrtke. Stoga se isti organiziraju za sudionike jedne tvrtke.
Lokacija:
Trajanje:
8 sati
U većini seminara/radionica oblik provedbe je instruktivno-konzultativan. Teorija je svedena na nužan minimum, a naglasak je na vježbama kojima se povezuju teme seminara s poslovima sudionika te praksom tvrtke. Stoga se isti organiziraju za sudionike jedne tvrtke.
Trajanje:
16 sati
Naučite kako upravljati brandom i koristiti ga u poslovanju.
Lokacija:
Trajanje:
1 dan
Cilj treninga je proces komuniciranja u kriznim situacijama, upravljanje problemom, učinkovitija komunikacija s javnošću i medijima, izrada i provedba kriznog plana
Lokacija:
Trajanje:
100 sati
Vodite posao i imate kvalitetan proizvod ili uslugu. Ali nitko nije čuo za Vas! Vama treba kvalitetan Manager marketinga!
Trajanje:
140 sati
Program osposobljavanja odraslih za Menadžera marketinga objedinjuje aktivnosti istraživanja tržišta, razvoja proizvoda ili usluge, formiranja cijena, odluka o prodaji i odluka o promidžbi.
Lokacija:
Trajanje:
15 sati
Upoznavanje polaznika s temeljnim pojmovima, konceptima i aktualnim trendovima marketinga. Upoznavanje s osnovama ponašanja potrošača kako bi im se što bolje približili i prodali svoj proizvod. Upoznavanje osnova oglašavanja u svrhu povećanja prodaje.
Lokacija:
Današnji marketing: korak dalje, sutra je blizu.
Trajanje:
15 sati
Naučite kako doći do zadovoljnih kupaca i uspješnog poslovanja.
Lokacija:
Trajanje:
2 dana
Cilj edukacije je upoznati polaznike za sa značenjem i važnošću marketinga
Tražilica - upišite pojam koji tražite:
In-house:    Traži

Edukacija i savjetovanje trebalo bi biti prisutno i važno svima onima koji uvijek žele biti korak ispred konkurencije. Cilj nam je klijenta uvesti u svijet ICT-a te unaprijediti i usavršiti njegovo poslovanje na internetu.

Uslugama savjetovanja nastojimo pomoći u izradi najboljeg koncepta za web projekt i pomoći oko informatičke edukacije.

Pregled seminara:

- Online oglašavanje
- Online media planiranje
- Internet (online) prodaja
- SEO edukacija