Marketing i PR
Ukupno: 92
Izaberite grad:    Zagreb   Rijeka   Osijek   Zadar   Karlovac   Varaždin  
Lokacija:
Trajanje:
7 sati
Kako bi vam omogućili lakši prelazak iz "offline oglašavanja" u online oglašavanje, pripremili smo seminar u trajanju od 2 dana. Online oglašavanje ili internet marketing je oglašavanje proizvoda i usluga putem Interneta
Lokacija:
Trajanje:
2 dana
Moć prodaje - otkrijte dobitnu kombinaciju najuspješnijih prodavača.
Lokacija:
Trajanje:
2 dana
Cilj edukacije je osposobiti polaznike za provedbu QFD analize.
Lokacije:
Strategije socijalnog marketinga pomažu organizacijama civilnog društva da uspješno provedu ciljeve svojih projekata (programa) te da aktivnosti budu prepoznate i prihvaćene od strane ciljanih skupina korisnika.
Lokacija:
Trajanje:
2 dana
Cilj edukacije je prepoznavanje i odabir adekvatne strategije pozicioniranja na tržište.
Lokacije:
Mediji su moćan instrument komunikacije neprofitnih organizacija s javnošću. Promidžba programa i projekata neprofitne organizacije može donijeti širi publicitet i priznanje onoga čime se ona bavi.
Lokacija:
Trajanje:
2 dana
Svaka komunikacija je naša prezentacija
Lokacija:
Uspjeh prezentacije ili govora određuje odaziv slušatelja. Dobro uspostavljeni kontakt s publikom igra odlučujuću ulogu kod uspjeha i puno puta je značajniji od retoričke perfekcije. S uspjelom prezentacijom i učinkovitom komunikacijom u direktnom kontaktu prenosimo sadržaj ciljano.
Lokacija:
Trajanje:
120 sati
Cilj progama je osposobiti polaznike za samostalno djelovanje u marketingu poljodjelskih proizvoda. Osposobiti polaznika za snalaženje u istraživanju tržišta, stvaranje vlastitog proizvoda i predstavljanju na tržištu, formiranju robne marke, plasmanu na tržištu.
Lokacija:
Trajanje:
1 dan
Cilj treninga je učinkovitija komunikacija s javnošću i medijima, postizanje kvalitetnijeg i razumljivijeg javnog nastupa te uočavanje posebnosti medija, kao i odnosa organizacije i pojedinca s jedne strane u odnosu na medije.
Lokacija:
Polaznici će nakon seminara znati kako kvalitetno sudjelovati na sastanku te pripremiti i/ili voditi sastanke.
Tražilica - upišite pojam koji tražite:
In-house:    Traži

Edukacija i savjetovanje trebalo bi biti prisutno i važno svima onima koji uvijek žele biti korak ispred konkurencije. Cilj nam je klijenta uvesti u svijet ICT-a te unaprijediti i usavršiti njegovo poslovanje na internetu.

Uslugama savjetovanja nastojimo pomoći u izradi najboljeg koncepta za web projekt i pomoći oko informatičke edukacije.

Pregled seminara:

- Online oglašavanje
- Online media planiranje
- Internet (online) prodaja
- SEO edukacija