Osobni razvoj
Ukupno: 325
Izaberite grad:    Zagreb   Osijek   Rijeka   Zadar   Karlovac   Varaždin  
Lokacija:
Trajanje:
7 sati
Kako bi vam omogućili lakši prelazak iz "offline oglašavanja" u online oglašavanje, pripremili smo seminar u trajanju od 2 dana. Online oglašavanje ili internet marketing je oglašavanje proizvoda i usluga putem Interneta
Lokacija:
Svaka tvrtka ima svoje specifičnosti koje je razlikuju od ostalih konkurenata na tržištu. Pažljivo njegovanje vlastitih kvaliteta vodi ka vrhu, stoga je kontinuirana edukacija zaposlenika jedan od važnijih čimbenika uspjeha.
Lokacija:
Posao menadžera iziskuje svakodnevne i vrlo česte napore.
Lokacija:
Trajanje:
1 dan
Za one čiji je vrijeme novac, naši vrhunski predavači održat će individualno savjetovanje.
Lokacija:
Trajanje:
8 ili 16 sati
U većini seminara/radionica oblik provedbe je instruktivno-konzultativan. Teorija je svedena na nužan minimum, a naglasak je na vježbama kojima se povezuju teme seminara s poslovima sudionika te praksom tvrtke. Stoga se isti organiziraju za sudionike jedne tvrtke.
Lokacija:
Radionica je namijenjena novozaposlenim djelatnicima tvrtke.
Lokacija:
Trajanje:
8 sati
U većini seminara/radionica oblik provedbe je instruktivno-konzultativan. Teorija je svedena na nužan minimum, a naglasak je na vježbama kojima se povezuju teme seminara s poslovima sudionika te praksom tvrtke. Stoga se isti organiziraju za sudionike jedne tvrtke.
Osvijestiti vlastite i tuđe komunikacijske obrasce, naučiti i uvježbati efikasnije načine komuniciranja u privatnom i poslovnom okruženju.
Lokacija:
Trajanje:
1 dan
Cilj treninga je učinkovitija međuljudska komunikacija u okviru organizacije, postizanje kvalitetnije radne atmosfere, razumijevanje komunikacijskog procesa te snalaženje u sukobima i nesporazumima u interakciji s drugim ljudima.
Lokacije:
Udruživanje neprofitnih organizacija u organizacijske oblike tipa mreža i koalicija često je pozitivno rješenje kojim se povećava legitimitet organizacija članica mreže (koalicije), ali i njihov utjecaj na važne dionike u zajednici (državi), na vlast te se često jača svijest javnosti o aktualnim temama i problemima.
Lokacije:
Kako bi se sustavno i sveobuhvatno moglo pristupiti rješavanju određenih problema ili zadovoljavanju potrebe u zajednici, često puta različiti akteri moraju međusobno surađivati te zajedničkim snagama rješavati problem, a to čine pisanjem zajedničkog prijedloga projekta ili potičući neke inicijative u zajednici u kojoj žive.
Tražilica - upišite pojam koji tražite:
In-house:    Traži

Edukacija i savjetovanje trebalo bi biti prisutno i važno svima onima koji uvijek žele biti korak ispred konkurencije. Cilj nam je klijenta uvesti u svijet ICT-a te unaprijediti i usavršiti njegovo poslovanje na internetu.

Uslugama savjetovanja nastojimo pomoći u izradi najboljeg koncepta za web projekt i pomoći oko informatičke edukacije.

Pregled seminara:

- Online oglašavanje
- Online media planiranje
- Internet (online) prodaja
- SEO edukacija