Osobni razvoj
Ukupno: 325
Izaberite grad:    Zagreb   Osijek   Rijeka   Zadar   Karlovac   Varaždin  
Lokacija:
Trajanje:
7 sati
Kako bi vam omogućili lakši prelazak iz "offline oglašavanja" u online oglašavanje, pripremili smo seminar u trajanju od 2 dana. Online oglašavanje ili internet marketing je oglašavanje proizvoda i usluga putem Interneta
Lokacija:
Trajanje:
3 dana
Namjena seminara je aktiviranje uvjerenja u polaznicima o pozitivnim mogućnostima samopomoći.
Lokacija:
Trajanje:
1 dan
Jedna od odlika vrhunskih govornika, predavača, učitelja i trenera jest sposobnost da lako i brzo osmišljavaju metafore i priče kojima povećavaju motiviranost slušatelja i predočljivost sadržaja koji prezentiraju.
Lokacija:
Trajanje:
8 ili 16 sati
U većini seminara/radionica oblik provedbe je instruktivno-konzultativan. Teorija je svedena na nužan minimum, a naglasak je na vježbama kojima se povezuju teme seminara s poslovima sudionika te praksom tvrtke. Stoga se isti organiziraju za sudionike jedne tvrtke.
Lokacija:
Trajanje:
2-4 dana
Cilj edukacije je savladati osnovna znanja i vještine iz pregovaranja.
Lokacija:
Trajanje:
8, 16 ili 24 sata
U većini seminara/radionica oblik provedbe je instruktivno-konzultativan. Teorija je svedena na nužan minimum, a naglasak je na vježbama kojima se povezuju teme seminara s poslovima sudionika te praksom tvrtke. Stoga se isti organiziraju za sudionike jedne tvrtke.
Lokacija:
Iako možemo prepoznati dobrog vođu kada ga vidimo, obično je teško definirati što ga čini dobrim vođom. Ovaj trening poslovnog vođenja inspiriran je američkim modelom razvoja tzv. leadership competencies ili sposobnosti poslovnog vođenja.
Lokacija:
Trajanje:
2-3 dana
Cilj je potaknuti razvoj vještina vođenja koje motivira suradnike.
Lokacija:
Trajanje:
1 dan
Seminar pomaže polaznicima definirati ulogu motivacijske strukture u prodajno - upravljačkom sustavu.
Lokacija:
Trajanje:
8, 16 ili 24 sata
U većini seminara/radionica oblik provedbe je instruktivno-konzultativan. Teorija je svedena na nužan minimum, a naglasak je na vježbama kojima se povezuju teme seminara s poslovima sudionika te praksom tvrtke. Stoga se isti organiziraju za sudionike jedne tvrtke.
Lokacija:
Trajanje:
2-3 dana
Cilj edukacije je savladati znanja i vještine potrebne za edukaciju drugih.
Tražilica - upišite pojam koji tražite:
In-house:    Traži

Edukacija i savjetovanje trebalo bi biti prisutno i važno svima onima koji uvijek žele biti korak ispred konkurencije. Cilj nam je klijenta uvesti u svijet ICT-a te unaprijediti i usavršiti njegovo poslovanje na internetu.

Uslugama savjetovanja nastojimo pomoći u izradi najboljeg koncepta za web projekt i pomoći oko informatičke edukacije.

Pregled seminara:

- Online oglašavanje
- Online media planiranje
- Internet (online) prodaja
- SEO edukacija