Osobni razvoj - Karlovac
Ukupno: 20
Lokacija:
Trajanje:
7 sati
Kako bi vam omogućili lakši prelazak iz "offline oglašavanja" u online oglašavanje, pripremili smo seminar u trajanju od 2 dana. Online oglašavanje ili internet marketing je oglašavanje proizvoda i usluga putem Interneta
Osvijestiti vlastite i tuđe komunikacijske obrasce, naučiti i uvježbati efikasnije načine komuniciranja u privatnom i poslovnom okruženju.
Spoznajte važnost primjene retorike u svakodnevnom govoru i savladajte strah javnog nastupa. Naučite kako uskladiti glas sa govorom tijela i mimikom lica.
Trajanje:
5 sati
Ostavite dojam samouvjereno, privlačnog i kvalitetnog govornika.
Trajanje:
5 sati
Upoznajte se s metodama i tehnikama poticanja kreativnog razmišljanja.
Trajanje:
5 dana
Upoznajte se sa svim elementima vezanim zaz menadžment prosperiteta.
Trajanje:
5 sati
Steknite potrebna znanja o tome kako organizirati zadatak, ljude i ostale resurse kako bi se obavio posao i ostvario cilj.
Trajanje:
5 dana
Upoznajte se sa svim elementima potrebnim za uspješno komuniciranje, a posebice s korištenjem raspoloživih resursa.
Trajanje:
5 sati
Naučite premiti i realizirati uspješnu prezentaciju, usvojiti stil i način na koji će te sadržaj prezentirati publici.
Trajanje:
5 sati
Upoznajte se s osnovnim teorijskim postavkama nastanka i rješavanja problema u poslovnom okruženju.
Trajanje:
15 sati
Naučite kako djeluje cluster te doznajte prednosti i mane te biti u stanju definirati svoj interes za sudjelovanje u clusteru.
Tražilica - upišite pojam koji tražite:
In-house:    Traži

Edukacija i savjetovanje trebalo bi biti prisutno i važno svima onima koji uvijek žele biti korak ispred konkurencije. Cilj nam je klijenta uvesti u svijet ICT-a te unaprijediti i usavršiti njegovo poslovanje na internetu.

Uslugama savjetovanja nastojimo pomoći u izradi najboljeg koncepta za web projekt i pomoći oko informatičke edukacije.

Pregled seminara:

- Online oglašavanje
- Online media planiranje
- Internet (online) prodaja
- SEO edukacija