Trgovina i prodaja
Ukupno: 182
Izaberite grad:    Zagreb   Rijeka   Osijek   Zadar   Split   Karlovac  
Lokacija:
Trajanje:
7 sati
Kako bi vam omogućili lakši prelazak iz "offline oglašavanja" u online oglašavanje, pripremili smo seminar u trajanju od 2 dana. Online oglašavanje ili internet marketing je oglašavanje proizvoda i usluga putem Interneta
Lokacija:
Tržište prodaje i procjena ostvarivanja prihoda. Tržište nabave.
Lokacija:
Trajanje:
1-2 dana
Cilj edukacije je naučiti kako komunicirati sa teškim osobama.
Lokacija:
Klijent Vas svagdašnji postaje zahtjevniji i brojniji.
Lokacija:
Trajanje:
2 dana
Dvodnevna radionica je namijenjena članovima uprave, direktorima poduzeća, menadžerima ključnih kupaca te voditeljima odjela.
Lokacija:
Trajanje:
2 dana
Dvodnevna radionica je namijenjena svim onim koji pokušavaju u svoje ime ili za račun drugih ugovoriti prodajne sastanke/posjete sa postojećim/potencijalnim klijentima.
Lokacija:
Ovo je osnovni trening prodajnih vještina koji je usmjeren na prodaju u direktnom kontaktu s kupcima /klijentima, bez obzira sjede li prodavači u svojim uredima ili za šalterima, ili posjećuju klijente u njihovim prostorima.
Lokacija:
Trajanje:
8 sati
U većini seminara/radionica oblik provedbe je instruktivno-konzultativan. Teorija je svedena na nužan minimum, a naglasak je na vježbama kojima se povezuju teme seminara s poslovima sudionika te praksom tvrtke. Stoga se isti organiziraju za sudionike jedne tvrtke.
Lokacija:
Trajanje:
2 dana
Cilj ove radionice je dati polaznicima strukturu i alate za planiranje prodajnog rada, analizu tržišnog potencijala, analizu kupaca i mogućnosti za ostvarenje prodajnog rezultata u budućnosti.
Lokacija:
Trajanje:
1-2 dana
Planiranje je savladavanje razlika između onog gdje se sada nalazimo i stanja gdje želimo biti. Obuhvaća predviđanje potražnje, upravljanje zalihama i upravljanje cijenama.
Lokacija:
Trajanje:
3 dana
Cilj radionice je obraditi sva događanja u kojima je na putu do uspjeha potrebno koristiti posebna pregovaračka znanja i vještine.
Tražilica - upišite pojam koji tražite:
In-house:    Traži

Edukacija i savjetovanje trebalo bi biti prisutno i važno svima onima koji uvijek žele biti korak ispred konkurencije. Cilj nam je klijenta uvesti u svijet ICT-a te unaprijediti i usavršiti njegovo poslovanje na internetu.

Uslugama savjetovanja nastojimo pomoći u izradi najboljeg koncepta za web projekt i pomoći oko informatičke edukacije.

Pregled seminara:

- Online oglašavanje
- Online media planiranje
- Internet (online) prodaja
- SEO edukacija