Trgovina i prodaja
Ukupno: 182
Izaberite grad:    Zagreb   Rijeka   Osijek   Zadar   Split   Karlovac  
Lokacija:
Trajanje:
7 sati
Kako bi vam omogućili lakši prelazak iz "offline oglašavanja" u online oglašavanje, pripremili smo seminar u trajanju od 2 dana. Online oglašavanje ili internet marketing je oglašavanje proizvoda i usluga putem Interneta
Lokacija:
Trajanje:
8, 16 ili 24 sata
U većini seminara/radionica oblik provedbe je instruktivno-konzultativan. Teorija je svedena na nužan minimum, a naglasak je na vježbama kojima se povezuju teme seminara s poslovima sudionika te praksom tvrtke. Stoga se isti organiziraju za sudionike jedne tvrtke.
Lokacija:
U vrijeme sve veće ponude unutar svake grupe proizvoda i usluga, prodajno osoblje nalazi se pred velikim izazovom. Kupci i korisnici zbog velike su ponude sve zahtjevniji, a kvaliteta usluge sve je važniji faktor pri donošenju odluke o kupovini određenog proizvoda.
Lokacija:
Za poduzeća koja žele svoju direktnu prodaju oblikovati na način da smanje rasipanje prodajnih napora i resursa na pogrešne potencijalne klijente i žele da njihovi prodavači u svom nastupu odskoče od konkurencije te zadrže dostojanstvo nudimo Prodaju visoke vjerojatnosti.
Lokacija:
Trajanje:
16 dana
Prodajna Akademija je cjelovit program o zadacima prodavača pri izvođenju svakodnevnih prodajnih aktivnosti. Temeljna zamisao programa je polaznicima prenijeti potrebna znanja i vještine za neposredan i posredan rad u prodaji te osigurati da se stečena znanja i vještine koriste u svakodnevnom radu.
Lokacija:
Svrha ove radionice je nanučiti komunicirati u prodajnom procesu kako bi naši kupci željeli da s njima komuniciramo.
Lokacija:
Vrlo se često događa da proces prodaje uključuje prezentiranje proizvoda ili usluge pred manjom grupom ljudi u okviru nekog sastanka ili u dvorani pred većim auditorijem. Za takve prodajne prezentacije treba se adekvatno pripremiti, osmisliti odgovarajući pristup koji će «dotaknuti» svakoga u publici.
Lokacija:
Trajanje:
1-2 dana
Cilj edukacije je naučiti odrediti ciljeve u prodaji i ostvariti realizaciju zadanih volumena, distribucije i market share-a.
Lokacija:
Trajanje:
2 dana
Seminar poseban naglasak stavlja na određivanje ciljeva u prodaji te realizaciju zadanih volumena, distribucije i market share-a.
Lokacija:
Trajanje:
2 dana
Moć prodaje - otkrijte dobitnu kombinaciju najuspješnijih prodavača.
Lokacija:
Trajanje:
2-3 dana
Cilj edukacije je prepoznati i unaprijediti vlastite prodajne tehnike.
Tražilica - upišite pojam koji tražite:
In-house:    Traži

Edukacija i savjetovanje trebalo bi biti prisutno i važno svima onima koji uvijek žele biti korak ispred konkurencije. Cilj nam je klijenta uvesti u svijet ICT-a te unaprijediti i usavršiti njegovo poslovanje na internetu.

Uslugama savjetovanja nastojimo pomoći u izradi najboljeg koncepta za web projekt i pomoći oko informatičke edukacije.

Pregled seminara:

- Online oglašavanje
- Online media planiranje
- Internet (online) prodaja
- SEO edukacija