Trgovina i prodaja
Ukupno: 182
Izaberite grad:    Zagreb   Rijeka   Osijek   Zadar   Split   Karlovac  
Lokacija:
Trajanje:
7 sati
Kako bi vam omogućili lakši prelazak iz "offline oglašavanja" u online oglašavanje, pripremili smo seminar u trajanju od 2 dana. Online oglašavanje ili internet marketing je oglašavanje proizvoda i usluga putem Interneta
Lokacija:
Trajanje:
1 dan
Edukacija osposobljava polaznike da praktično primjene stečeno znanje o cijeni.
Lokacija:
Trajanje:
2-3 dana
Category Management način je poslovanja koji daje učinkovit odgovor na potrebe kupaca.
Lokacija:
Trajanje:
2-4 dana
Cilj edukacije je upoznati se sa osnovnim načelima CRM pristupa u poslovanju.
Lokacija:
Direktna prodaja sve je prisutnija u suvremenom poslovanju. Kako se nude sve složeniji proizvodi i usluge čest je slučaj da osobe koje primarno nisu prodavači već stručnjaci u svom području (inženjeri i slično) često postaju prodavač i savjetnici.
Lokacija:
Trajanje:
1dan
Jednodnevna radionica je namijenjena svim zaposlenicima koji koriste e-mail u prodajnom procesu.
Lokacija:
Trajanje:
2 dana
Cilj edukacije je da polaznici konkretnom primjenom teorije steknu potrebno znanje i vještine za uspješno marketinško planiranje.
Lokacija:
Trajanje:
2 dana
Ekspertna prodaja javlja se u situacijama kada kupac razumije svoju situaciju i ima osnovnu predodžbu o rješenju svoje situacije no ipak očekuje pomoć prodavača eksperta koji će mu predložiti cjelovito i za njega najbolje rješenje.
Lokacija:
Trajanje:
3 dana
Cilj ovog razvojnog programa je pridobiti osnovna financijska znanja potrebna za prodaju i upravljanje odnosima s kupcima te poboljšati korištenje financijskih znanja u pripremama planova, kalkulacija, politike popusta i pregovaranja s kupcima/partnerima.
Lokacija:
Trajanje:
1 dan
Za one čiji je vrijeme novac, naši vrhunski predavači održat će individualno savjetovanje.
Lokacija:
Trajanje:
16 sati
Seminar Izravne prodaje definirana je kao specijalizirani seminar visokooperativne razine, namijenjen onima čija je interakcija s konačnim kupcem visoka.
Tražilica - upišite pojam koji tražite:
In-house:    Traži

Edukacija i savjetovanje trebalo bi biti prisutno i važno svima onima koji uvijek žele biti korak ispred konkurencije. Cilj nam je klijenta uvesti u svijet ICT-a te unaprijediti i usavršiti njegovo poslovanje na internetu.

Uslugama savjetovanja nastojimo pomoći u izradi najboljeg koncepta za web projekt i pomoći oko informatičke edukacije.

Pregled seminara:

- Online oglašavanje
- Online media planiranje
- Internet (online) prodaja
- SEO edukacija