Trgovina i prodaja
Ukupno: 182
Izaberite grad:    Zagreb   Rijeka   Osijek   Zadar   Split   Karlovac  
Lokacija:
Trajanje:
7 sati
Kako bi vam omogućili lakši prelazak iz "offline oglašavanja" u online oglašavanje, pripremili smo seminar u trajanju od 2 dana. Online oglašavanje ili internet marketing je oglašavanje proizvoda i usluga putem Interneta
Lokacija:
Trajanje:
8, 16 ili 24 sata
U većini seminara/radionica oblik provedbe je instruktivno-konzultativan. Teorija je svedena na nužan minimum, a naglasak je na vježbama kojima se povezuju teme seminara s poslovima sudionika te praksom tvrtke. Stoga se isti organiziraju za sudionike jedne tvrtke.
Lokacija:
Trajanje:
2-4 dana
Cilj edukacije je razviti općenite i specifične komunikacijske vještine za uspješno vođenje telefonskog razgovora.
Kako prodavati u recesiji je stručna i specijalizirana konferencija koja se bavi pitanjima o tome kako prodavati u današnje vrijeme recesije, govori o budućnosti prodaje i na konkretnim primjerima daje odgovore na koji način poboljšati poslovne rezultate.
Lokacija:
Konzultantska prodaja se odnosi na prodajnu situaciju u kojoj se na neki način provodi dijagnoza i kreira optimalno rješenje za klijenta.
Lokacija:
Trajanje:
3 dana
Cilj ove radionice je omogućiti polaznicima utvrđivanje kada je potrebna konzultativna prodaja, koja su ključna područja u konzultativnoj prodaji, te poboljšati vještine potrebne za ovakav način prodaje.
Lokacija:
Trajanje:
8 sati
U većini seminara/radionica oblik provedbe je instruktivno-konzultativan. Teorija je svedena na nužan minimum, a naglasak je na vježbama kojima se povezuju teme seminara s poslovima sudionika te praksom tvrtke. Stoga se isti organiziraju za sudionike jedne tvrtke.
Lokacija:
Trajanje:
1-2 dana
Cilj je ostvariti učinkovito poslovanje uz optimalizaciju asortimana i optimalizaciju korištenja prostora.
Lokacija:
Trajanje:
150 sati
Cilj ovoga tečaja je usavršavanje polaznika za vođenje prodaje i prodajnog tima.
Trajanje:
160 sati
Nakon usvajanja teoretskog i praktičnog znanja, polaznik će biti sposoban rješavati sve situacije u prodajnom procesu što mu omogućuje razvoj njegovih komunikacijskih vještina i aktivno sudjelovanje u kreiranju marketinškog plana.
Lokacija:
Trajanje:
2 dana
Cilj edukacije je upoznati polaznike za sa značenjem i važnošću marketinga
Tražilica - upišite pojam koji tražite:
In-house:    Traži

Edukacija i savjetovanje trebalo bi biti prisutno i važno svima onima koji uvijek žele biti korak ispred konkurencije. Cilj nam je klijenta uvesti u svijet ICT-a te unaprijediti i usavršiti njegovo poslovanje na internetu.

Uslugama savjetovanja nastojimo pomoći u izradi najboljeg koncepta za web projekt i pomoći oko informatičke edukacije.

Pregled seminara:

- Online oglašavanje
- Online media planiranje
- Internet (online) prodaja
- SEO edukacija