Trgovina i prodaja - Osijek
Ukupno: 23
Lokacija:
Trajanje:
7 sati
Kako bi vam omogućili lakši prelazak iz "offline oglašavanja" u online oglašavanje, pripremili smo seminar u trajanju od 2 dana. Online oglašavanje ili internet marketing je oglašavanje proizvoda i usluga putem Interneta
Lokacije:
kako individualizirati pristup svakom pojedinom klijentu
Lokacije:
alati i tehnike za povećanje prodajne učinkovitosti
Lokacija:
Trajanje:
110 sati
Tijekom nastavnog plana i programa polaznici će proći prodajne treninge kao i trening vođenja prodajnog tima.
Trajanje:
160 sati
Nakon usvajanja teoretskog i praktičnog znanja, polaznik će biti sposoban rješavati sve situacije u prodajnom procesu što mu omogućuje razvoj njegovih komunikacijskih vještina i aktivno sudjelovanje u kreiranju marketinškog plana.
Lokacije:
kupac - prodavač - partner
Lokacije:
otvaranje prodajnog procesa - učinkovite tehnike prodajnog pregovaranja - zaključivanje prodajnog procesa
Lokacije:
Ono što vi mislite da proizvodite (ili uslužujete) nije najvažnije – posebno ne za budućnost poslovanja! Ono što potrošač misli da kupuje od vas – što on smatra vrijednošću – jest mjerodavno, određuje što vam je posao, što ćete proizvoditi (koje ćete usluge pružati) i hoćete li uspjeti. - Peter Drucker
Lokacije:
Živimo u svijetu u kojem je kupac kralj.
Trajanje:
5 sati
Naučite premiti i realizirati uspješnu prezentaciju, usvojiti stil i način na koji će te sadržaj prezentirati publici.
Tražilica - upišite pojam koji tražite:
In-house:    Traži

Edukacija i savjetovanje trebalo bi biti prisutno i važno svima onima koji uvijek žele biti korak ispred konkurencije. Cilj nam je klijenta uvesti u svijet ICT-a te unaprijediti i usavršiti njegovo poslovanje na internetu.

Uslugama savjetovanja nastojimo pomoći u izradi najboljeg koncepta za web projekt i pomoći oko informatičke edukacije.

Pregled seminara:

- Online oglašavanje
- Online media planiranje
- Internet (online) prodaja
- SEO edukacija