Trgovina i prodaja - Zagreb
Ukupno: 158
Lokacija:
Trajanje:
7 sati
Kako bi vam omogućili lakši prelazak iz "offline oglašavanja" u online oglašavanje, pripremili smo seminar u trajanju od 2 dana. Online oglašavanje ili internet marketing je oglašavanje proizvoda i usluga putem Interneta
Lokacija:
Trajanje:
1 dan
Edukacija osposobljava polaznike da praktično primjene stečeno znanje o cijeni.
Lokacija:
Trajanje:
2-3 dana
Category Management način je poslovanja koji daje učinkovit odgovor na potrebe kupaca.
Lokacija:
Trajanje:
2-4 dana
Cilj edukacije je upoznati se sa osnovnim načelima CRM pristupa u poslovanju.
Lokacije:
kako individualizirati pristup svakom pojedinom klijentu
Lokacija:
Trajanje:
1dan
Jednodnevna radionica je namijenjena svim zaposlenicima koji koriste e-mail u prodajnom procesu.
Lokacija:
Trajanje:
2 dana
Cilj edukacije je da polaznici konkretnom primjenom teorije steknu potrebno znanje i vještine za uspješno marketinško planiranje.
Lokacija:
Trajanje:
2 dana
Ekspertna prodaja javlja se u situacijama kada kupac razumije svoju situaciju i ima osnovnu predodžbu o rješenju svoje situacije no ipak očekuje pomoć prodavača eksperta koji će mu predložiti cjelovito i za njega najbolje rješenje.
Lokacija:
Trajanje:
3 dana
Cilj ovog razvojnog programa je pridobiti osnovna financijska znanja potrebna za prodaju i upravljanje odnosima s kupcima te poboljšati korištenje financijskih znanja u pripremama planova, kalkulacija, politike popusta i pregovaranja s kupcima/partnerima.
Lokacije:
alati i tehnike za povećanje prodajne učinkovitosti
Lokacija:
Trajanje:
1 dan
Za one čiji je vrijeme novac, naši vrhunski predavači održat će individualno savjetovanje.
Tražilica - upišite pojam koji tražite:
In-house:    Traži

Edukacija i savjetovanje trebalo bi biti prisutno i važno svima onima koji uvijek žele biti korak ispred konkurencije. Cilj nam je klijenta uvesti u svijet ICT-a te unaprijediti i usavršiti njegovo poslovanje na internetu.

Uslugama savjetovanja nastojimo pomoći u izradi najboljeg koncepta za web projekt i pomoći oko informatičke edukacije.

Pregled seminara:

- Online oglašavanje
- Online media planiranje
- Internet (online) prodaja
- SEO edukacija