Trgovina i prodaja - Zagreb
Ukupno: 158
Lokacija:
Trajanje:
7 sati
Kako bi vam omogućili lakši prelazak iz "offline oglašavanja" u online oglašavanje, pripremili smo seminar u trajanju od 2 dana. Online oglašavanje ili internet marketing je oglašavanje proizvoda i usluga putem Interneta
Lokacija:
Trajanje:
16 sati
Seminar Izravne prodaje definirana je kao specijalizirani seminar visokooperativne razine, namijenjen onima čija je interakcija s konačnim kupcem visoka.
Lokacija:
Trajanje:
2 dana
Umjetnost prodavanja počiva na prilagodbi klijentu, sposobnosti aktivnog slušanja, razumijevanju prodajnog prosesa i prepoznavanju faza prodajnog razgovora. No, umjetnost nije samo u sposobnosti da se kupac zadobije, nego i zadrži.
Lokacija:
Trajanje:
2 dana
Ovaj trening osposobljava polaznike za efikasniji, uvjerljiviji i profesionalniji nastup pred publikom u prenošenju govorne poruke.
Lokacija:
Cilj je kroz mnoštvo praktičnih vježbi i primjera prenijeti nova znanja koje su proizašle iz najbolje svjetske prakse te osposobiti polaznike na inovativno rješavanje izazova u odnosima s dobavljačima.
Lokacija:
Trajanje:
1-2 dana
Osnovni cilj je alocirati i organizirati resurse kako bi ostvarili optimalan odnos kupca i dobavljača.
Lokacija:
Trajanje:
16 sati
Seminaru iz Key Account Managementa (Upravljanja ključnim kupcima) zadatak je pružiti informaciju o ciljevima i zadacima sustava za upravljanje ključnim kupcima kao jednog od glavnih regulatora poslovnog uspjeha.
Lokacija:
Polaznici upisani u program prekvalifikacije i doškolovanja prije polaganja završnog ispita moraju položiti razlikovne i dopunske ispite.
Lokacija:
Obrazovni program komercijalist omogućava četverogodišnje obrazovanje, doškolovanje ili prekvalifikaciju u zanimanje.
Lokacija:
Obrazovni program komercijalist omogućava četvergodišnje obrazovanje ili dokvalifikaciju u zanimanje.
Tražilica - upišite pojam koji tražite:
In-house:    Traži

Edukacija i savjetovanje trebalo bi biti prisutno i važno svima onima koji uvijek žele biti korak ispred konkurencije. Cilj nam je klijenta uvesti u svijet ICT-a te unaprijediti i usavršiti njegovo poslovanje na internetu.

Uslugama savjetovanja nastojimo pomoći u izradi najboljeg koncepta za web projekt i pomoći oko informatičke edukacije.

Pregled seminara:

- Online oglašavanje
- Online media planiranje
- Internet (online) prodaja
- SEO edukacija