Trgovina i prodaja - Zagreb
Ukupno: 158
Lokacija:
Trajanje:
7 sati
Kako bi vam omogućili lakši prelazak iz "offline oglašavanja" u online oglašavanje, pripremili smo seminar u trajanju od 2 dana. Online oglašavanje ili internet marketing je oglašavanje proizvoda i usluga putem Interneta
Lokacije:
otvaranje prodajnog procesa - učinkovite tehnike prodajnog pregovaranja - zaključivanje prodajnog procesa
Lokacija:
Ovo je osnovni trening prodajnih vještina koji je usmjeren na prodaju u direktnom kontaktu s kupcima /klijentima, bez obzira sjede li prodavači u svojim uredima ili za šalterima, ili posjećuju klijente u njihovim prostorima.
Lokacija:
Trajanje:
8 sati
U većini seminara/radionica oblik provedbe je instruktivno-konzultativan. Teorija je svedena na nužan minimum, a naglasak je na vježbama kojima se povezuju teme seminara s poslovima sudionika te praksom tvrtke. Stoga se isti organiziraju za sudionike jedne tvrtke.
Lokacije:
Ono što vi mislite da proizvodite (ili uslužujete) nije najvažnije – posebno ne za budućnost poslovanja! Ono što potrošač misli da kupuje od vas – što on smatra vrijednošću – jest mjerodavno, određuje što vam je posao, što ćete proizvoditi (koje ćete usluge pružati) i hoćete li uspjeti. - Peter Drucker
Lokacije:
Živimo u svijetu u kojem je kupac kralj.
Lokacija:
Trajanje:
2 dana
Cilj ove radionice je dati polaznicima strukturu i alate za planiranje prodajnog rada, analizu tržišnog potencijala, analizu kupaca i mogućnosti za ostvarenje prodajnog rezultata u budućnosti.
Lokacija:
Trajanje:
1-2 dana
Planiranje je savladavanje razlika između onog gdje se sada nalazimo i stanja gdje želimo biti. Obuhvaća predviđanje potražnje, upravljanje zalihama i upravljanje cijenama.
Lokacija:
Trajanje:
3 dana
Cilj radionice je obraditi sva događanja u kojima je na putu do uspjeha potrebno koristiti posebna pregovaračka znanja i vještine.
Lokacija:
Trajanje:
2 dana
Polaznici će nakon seminara prepoznati pregovaračke situacije čak i kad ih zateknu, kad i nisu očekivali i pripremali se za njih. S druge strane, naučit će se temeljito pripremiti za pregovore, sastaviti i voditi pregovarački tim do poželjnog rezultata, ali i prepoznati trenutak za odustajanje od daljnjih pregovora.
Lokacija:
Trajanje:
1 dan
Seminar pomaže polaznicima u poboljšanju komunikacijskih vještina.
Tražilica - upišite pojam koji tražite:
In-house:    Traži

Edukacija i savjetovanje trebalo bi biti prisutno i važno svima onima koji uvijek žele biti korak ispred konkurencije. Cilj nam je klijenta uvesti u svijet ICT-a te unaprijediti i usavršiti njegovo poslovanje na internetu.

Uslugama savjetovanja nastojimo pomoći u izradi najboljeg koncepta za web projekt i pomoći oko informatičke edukacije.

Pregled seminara:

- Online oglašavanje
- Online media planiranje
- Internet (online) prodaja
- SEO edukacija