Informatika - Algebra
Ukupno: 245
Lokacije:
Trajanje:
20 sati
Da biste olakšali korisniku upotrebu vaše baze podataka ona mora biti što jednostavnija za rukovanje što znači da na Vaše obrasce za unos i manipulaciju podacima morate znati pravilno postaviti sve vrste kontrola. Kroz napredne opcije svih elemenata baze, naučite kako dati dodatnu funkcionalnost vašoj aplikaciji.
Lokacije:
Trajanje:
20 sati
Poslovni korisnici zahtijevaju bolje alate za pretraživanje i korištenje većih količina podataka. Microsoft Access 2000 olakšava izradu korisnih baza podataka dok je sučelje prema korisniku vrlo pristupačno i pregledno. Također Microsoft Access jednostavno komunicira s ostalim Office aplikacijama.
Lokacije:
Trajanje:
4 sata
Ovaj seminar pruža iskusnim korisnicima Microsoft Access-a jake temelje relacijskih baza podataka*. Približava koncepte relacijskih baza podataka i uči kako upotrijebiti moćne tehnike koristeći Access za prikupljanje, organizaciju i izvještavanje o informacijama ključnim za vaš posao.
Lokacije:
Trajanje:
20 sati
Zajedno sa seminarima MS Excel i Napredni MS Excel, ovaj seminar daje Vam izvrstan uvid kako automatizirati svoje svakodnevne zadatke, a ujedno će poslužiti kao izvrsna priprema za polaganje MOUS certifikata Microsoft Excel EXPERT.
Lokacije:
Trajanje:
20 sati
Svi se ponekad nađemo u situaciji da moramo izraditi tablične proračune; od jednostavnijih - poput mjesečnog kućnog budžeta, do najsloženijih poslovnih analiza. Na papiru je to jako mukotrpno, pogotovo ako je potrebno mijenjati podatke i opet računati…
Lokacije:
Trajanje:
20 sati
Poznavajući činjenicu da prosječni korisnik upotrebljava tek 20% mogućnosti ovog programa, organizirali smo i napredni seminar u kojem pokušavamo još bolje polaznicima približiti MS Excel i njegove napredne funkcije.
Lokacije:
Trajanje:
20 sati
Odlučivanje je glavni zadatak i odgovornost svakog managera. Zbog rastuće kompleksnosti poslovnih problema, smanjenja vremena za donošenje odluke, rasta konkurencije, itd. manageri su prisiljeni donositi visokokvalitetne odluke. Stoga u modernom poslovanju, posebno elektroničkom poslovanju, kvantitativne metode za potporu odlučivanju postaju sve važnije, a tablični kalkulatori, poput Excela, su najbolji alat za njihovu primjenu.
Lokacije:
Trajanje:
4 sata
Microsoft Excel je tablični program najčešće korišten među financijskim analitičarima, organizatorima projekata, znanstvenicima i vlasnicima malih tvrtki diljem svijeta, za organizaciju i analizu poslovnih i osobnih podataka. Zbog pomanjkanja vremena, poslovni stručnjaci trebaju naučiti iskoristive i djelotvorne metode statističkih predviđanja* koje im daju potrebne odgovore.
Lokacije:
Trajanje:
20 sati
Statistika je uvijek bila nasušna potreba banaka, poduzeća i raznih organizacija. Potrebno je znati koristiti određene podatke na pravi način i ostvariti tržišnu prednost.
Lokacije:
Trajanje:
4 sata
Jedan od velikih izazova koji poslovni ljudi danas susreću nije sakupljanje informacija, nego razumijevanje informacija koje već imaju. Među nepreglednim retcima Microsoft Excel podataka nalaze se informacije koje vam mogu pomoći pri donošenju boljih poslovnih odluka, ali kako se probiti do njih i filtrirati nepotrebne informacije?
Tražilica - upišite pojam koji tražite:
In-house:    Traži

Edukacija i savjetovanje trebalo bi biti prisutno i važno svima onima koji uvijek žele biti korak ispred konkurencije. Cilj nam je klijenta uvesti u svijet ICT-a te unaprijediti i usavršiti njegovo poslovanje na internetu.

Uslugama savjetovanja nastojimo pomoći u izradi najboljeg koncepta za web projekt i pomoći oko informatičke edukacije.

Pregled seminara:

- Online oglašavanje
- Online media planiranje
- Internet (online) prodaja
- SEO edukacija