Programiranje - Algebra
Ukupno: 25
Lokacije:
Trajanje:
20 sati
Prošireno znanje SQL jezika logičan je nastavak za sve korisnike koji se u radu koriste bazama podataka, bez obzira koju računalnu platformu i bazu podataka koriste. Napredno upoznavanje s SQL-om posebno je bitno za administratore baza podataka, sistem inženjere i programere.
Lokacije:
Trajanje:
20 sati
Poslovni korisnici zahtijevaju bolje alate za pretraživanje i korištenje većih količina podataka. SQL je osnovni standard za pristup bazama podataka, kojeg danas podržavaju svi proizvođači baza podataka. Poznavanje SQL-a bitno je za sve koji se u radu susreću s bazama podataka, posebno za administratore i programere.
Lokacije:
Trajanje:
40 sati
Microsoft .NET Framework je sveobuhvatni skup tehnologija za brzu izgradnju i integraciju XML web servisa, Windows baziranih aplikacija i web rješenja.
Lokacije:
Trajanje:
40 sati
VBS je skriptni jezik prilagođen za razvijanje aplikacija na Internetu. Zasniva se na sintaksi Visual Basic-a, od kojeg je naslijedio izrazitu intuitivnost. Unutar seminara pokrivene su osnove programiranja na webu, programiranje na strani klijenta te uvod u Active Server Pages.
Lokacije:
Trajanje:
8 sati
Web servisi, njihova uloga u razvoju Interneta i korištenje u sprezi sa ASP.NET aplikacijama glavni su ciljevi ovog seminara. Polaznici će naučiti kako uspostaviti vezu između ASP.NET stranica i Web Servisa pomoću HTTP protokola, upotrebom SOAP standarda (Simple Object Access Protocol) te kako pomoću Web Servisa razvijati distribuirane aplikacije.
Tražilica - upišite pojam koji tražite:
In-house:    Traži

Edukacija i savjetovanje trebalo bi biti prisutno i važno svima onima koji uvijek žele biti korak ispred konkurencije. Cilj nam je klijenta uvesti u svijet ICT-a te unaprijediti i usavršiti njegovo poslovanje na internetu.

Uslugama savjetovanja nastojimo pomoći u izradi najboljeg koncepta za web projekt i pomoći oko informatičke edukacije.

Pregled seminara:

- Online oglašavanje
- Online media planiranje
- Internet (online) prodaja
- SEO edukacija