Management - Algebra
Ukupno: 19
Lokacije:
Trajanje:
16 sati
Većina voditelja projekata otprilike zna kako im projekt stoji u odnosu na početni plan i proračun. To se uglavnom svodi na "...otprilike smo po planu ..." ili "...na pola smo puta ..." a nerijetko i "...totalno smo van plana i početnog budžeta..." Zasigurno je bolje biti nešto precizniji.
Lokacije:
Trajanje:
1 dan
Otkrijte ITIL „best practice“ pristup kako bi omogućili napredak u pružanju IT usluga kroz razumijevanje procesa i razvoja. IT Service Manager mora imati znanje i vještine iz širokog područja djelovanja.
Lokacije:
Trajanje:
5 dana
Otkrijte ITIL „best practice“ pristup kako bi omogućili napredak u pružanju IT usluga kroz razumijevanje procesa i razvoja. IT Service Manager mora imati znanje i vještine iz širokog područja djelovanja.
Lokacije:
Trajanje:
5 dana
Otkrijte ITIL „best practice“ pristup kako bi omogućili napredak u pružanju IT usluga kroz razumijevanje procesa i razvoja. IT Service Manager mora imati znanje i vještine iz širokog područja djelovanja.
Lokacije:
Trajanje:
1 dan
Svrha ITILV3 Foundation Bridging Certificate seminara je informirati postojeće vlasnike ITILV2 Foundation certifikata o promjenama koje donosi novi obnovljeni ITILV3, bez potrebe da slušaju cijeli V3 Foundation seminar. Ovaj jednodnevni seminar pokriva nove koncepte unutar V3 te objašnjava kako su prijašnji koncepti promijenjeni da bi podržali novu verziju.
Lokacije:
Trajanje:
4 dana
Seminar će ukazati i svratiti pažnju na ključne komponente ITIL V3. Zasniva se na polaznikovom znanju o V2 i pokriva ključne razlike između V2 i V3 te objašnjava razvoj Service Management-a. Po završetku seminara, polaznici će pristupiti ITIL V3 Manager Bridge ispitu. Sastoji se od 20 kompleksnih, scenarijski orijentiranih pitanja sa više ponuđenih odgovora. Ispit traje 90 minuta.
Lokacije:
Trajanje:
15 dana
Otkrijte ITIL „best practice“ pristup kako bi omogućili napredak u pružanju IT usluga kroz razumijevanje procesa i razvoja. IT Service Manager mora imati znanje i vještine iz širokog područja djelovanja.
Lokacije:
Trajanje:
3 dana
IT Service Management (ITSM) je najbolja praksa za definiranje procesa koji mogu pomoći organizaciji upravljati IT okruženjem kao poslovnim uslugama. ITIL je okvir najbolje prakse koji može pomoći organizaciji postići ITSM izvrsnost.
Lokacije:
Trajanje:
2 dana
IT Service Management (ITSM) je najbolja praksa za definiranje procesa koji mogu pomoći organizaciji upravljati IT okruženjem kao poslovnim uslugama. ITIL je okvir najbolje prakse koji može pomoći organizaciji postići ITSM izvrsnost.
Lokacije:
Trajanje:
1 dan
IT Service Management (ITSM) je najbolja praksa za definiranje procesa koji mogu pomoći organizaciji upravljati IT okruženjem kao poslovnim uslugama. ITIL je okvir najbolje prakse koji može pomoći organizaciji postići ITSM izvrsnost.
Tražilica - upišite pojam koji tražite:
In-house:    Traži

Edukacija i savjetovanje trebalo bi biti prisutno i važno svima onima koji uvijek žele biti korak ispred konkurencije. Cilj nam je klijenta uvesti u svijet ICT-a te unaprijediti i usavršiti njegovo poslovanje na internetu.

Uslugama savjetovanja nastojimo pomoći u izradi najboljeg koncepta za web projekt i pomoći oko informatičke edukacije.

Pregled seminara:

- Online oglašavanje
- Online media planiranje
- Internet (online) prodaja
- SEO edukacija