Edukacijsko savjetodavni centar Optimum

Kategorije
Kontakt podaci
Centar Optimum, obrt za savjetodavne usluge
Riva 22
51000 Rijeka
Tel: 051/323-448
Fax: 051/323-447
... pomaže organizacijama u ostvarivanju dugoročne uspješnosti kroz prikupljanje, poučavanje i pomoć u primjeni najsuvremenijih znanja iz područja upravljanja.

Naučili smo kako današnja poduzeća ne uspijevaju postići efikasnost koju traži suvremeno društvo i tržište zato jer koriste upravljanje koje je nastalo u industrijsko doba i ne odgovara današnjem trenutku. Zbog toga rješenja tražimo u najuspješnijim svjetskim teorijama koje nude novi pogled na sustave i daju nove smjernice za upravljanje njima. Kroz izučavanje svjetske literature i povezivanje s pojedincima, organizacijama i zajednicama koje primjenjuju nova znanja svojim klijentima omogućujemo učenje i primjenu najboljih principa i metoda uz stalnu podršku vanjskih stručnjaka.

Naše su usluge namijenjene svim vrstama organizacija i sustava koji prepoznaju promjene koje se doga|aju i ne žele učiti znanja koja su svijet dovela u krizu upravljanja u kojoj je sada već žele naučiti ono što će dati najbolje rezultate u sadašnjosti te ih najbolje pripremiti za budućnost . To su pojedinci i organizacije koje su spremne preispitati svoja uvjerenja i učiti.

Princip rada je kombinacija poučavanja i savjetovanja. Klijentima pomažemo sagledati stanje u organizaciji na novi način kroz usvajanje novih znanja, pratimo ih u tom procesu i pružamo podršku u svim fazama prepoznavanja problema, traženja uzroka, planiranja promjena i unapre|enja procesa rada te implementaciji istih.

 

Područja rada:

  • Strateško planiranje
  • Upravljanje sustavom
  • Unapređenje proizvodnih procesa
  • Rukovođenje bez prisile
  • Vođenje ljudskih potencijala
  • Unapređenje prodaje i usluge

 

Dosadašnji projekti:

Optimum je nastao u veljači 2005. godine kada su Barbara Ristić i Alen Marot odlučili kako će osnivanjem edukacijsko savjetodavnog centra na najbolji mogući način svoja znanja iz područja psihologije i upravljanja ljudskim resursima prenijeti organizacijama u regiji i na taj način pridonijeti kvaliteti života u zajednici u kojoj žive.

Znanja su prenosili kroz otvorene seminare za rukovoditelje u sklopu čega je pokrenuta vrlo uspješna suradnja s HGK – ŽK Rijeka u obliku ciklusa seminara Vještine rukovođenja i Napredne vještine rukovođenja. Do ljeta 2006. održano je 8 seminara kroz koje je prošlo više od 100 rukovoditelja iz različitih poduzeća s područja Primorsko goranske i Istarske županije. Time je potvrđena potreba koju rukovoditelji iz regije osjećaju za osposobljavanjima ove vrste. Ovim je putem promovirano stručno rukovođenje uz upotrebu znanja o ljudskom ponašanju u organizacijskim uvjetima.

Održano je i niz seminara u Hotelu Ambasador u Opatiji iz područja prodajnih vještina za različite oblike prodaje. Kroz ove seminare promovira se prodaja zasnovana na paradigmi koja govori kako cilj prodaje nije prodati pod svaku cijenu, već otkriti postoji li osnova za zajedničku suradnju. Ovaj pristup zasnovan je na modelu Prodaje visoke vjerojatnosti, a obilježava ga izostanak manipulacije i nagovaranja te na taj način vraća dostojanstvo poslu prodavača i ponos samim prodavačima te smanjuje otpor i nepovjerenje kupaca. Prema dosadašnjim iskustvima polaznika, a i Optimuma koji i sam primjenjuje ovakav vid prodaje svojih usluga, drastično se smanjuju troškovi prodajnih aktivnosti i povećavaju rezultati.

Provedeno je i istraživanje o upravljanju ljudskim resursima u 16 poduzeća u regiji koje je pokazalo kako svi osjećaju važnost sustavnog pristupa ovom problemu, ali im u tome nedostaje znanje o efikasnim metodama. Rezultati istraživanja prezentirani su pred brojnom publikom u HGK – ŽK Rijeka.

Izvedena su i brojna interna osposobljavanja za prodajne timove i unapređenje prodajnog procesa te je ostvarena kontinuirana suradnja s poduzećima koja trebaju pomoć u pitanjima vezanim za rukovođenje i upravljanje kadrovima. Pomogli smo poduzećima koja su zapošljavala nove kadrove u oblikovanju i izvođenju selekcijskog postupka koristeći svoju ekspertizu u području psihologijske procjene.

U suradnji s Narodnim učilištem u Rijeci organiziran je program usavršavanja za vođenje malih i srednjih poduzeća Alati suvremenog managementa tijekom kojeg voditelji poduzeća imaju priliku steći osnovna znanja iz područja financija, marketinga i rukovođenja. Program je u prvoj grupi završilo šest polaznika koji smatraju kako im je naučeno pomoglo da bolje vode svoje poduzeće i donose kvalitetnije odluke.

Naš je rad privukao i istomišljenike koji su ponudili svoje znanje na našim projektima. Na taj način formiramo mrežu eksperata koja nadilazi naše osnovno područje rada s tendencijom prema multidisciplinarnom pristupu kojim bi mogli odgovoriti na sve potrebe organizacija prema vanjskom stručnom pomoći.

Najjača suradnja je ostvarena s g. Antunom-Tonijem Rehákom, ekspertom za sustav, koji nas je upoznao s učenjem W.E. Deminga jednog od najznačajnijih teoretičara i praktičara suvremenog managementa i po nekima najzaslužnijeg za japansko gospodarsko čudo. Osim toga približio nam je objašnjenje ljudske prirode koje je razvio William Glaser te njegovu pristup vođenja bez prisile.

Optimum je povezan i s Društvom za organizacijsko učenje Hrvatske koji je osnovan oko ideje organizacije koja uči Petera Sengea te sudjeluje u njihovom radu.

U jesen 2006. ostvarena je suradnja s W.E.deming Institutom iz SAD u čijoj je organizaciji Alen Marot završio intenzivno osposobljavanje iz teorije managementa ovog svjetski priznatog stručnjaka za kvalitetu i upravljanje sustavima. Naše su usluge iz područja unapređenja upravljanja bazirane upravo na tom pristupu.

Također u jesen 2006. ostvarena je suradnja i s HGK ŽK Pula te su na taj način Vještine rukovođenja približene i Istarskim organizacijama.

Kontinuirano učimo i razvijamo svoje usluge kroz osobno usavršavanje i timsko učenje.