Navo

Kategorije
Kontakt podaci
Navo d.o.o.
Stubička 262
10298 Donja Bistra
Tel: 098/716-262
Navo d.o.o. bavi se organiziranjem seminara, tečajeva i podukom na području menadžmenta i uredskog poslovanja; savjetovanjem u vezi s poslovanjem i upravljanjem te izdavačkom djelatnošću.

Branka Maurović, magistrica organizacijskih znanosti s područja kadrologije i obrazovanja (uže područje je modeliranje obrazovanja) svoje dugogodišnje radno iskustvo u radu s ljudskim potencijalima stekla je kao: profesorica u gimnaziji; novinarka-urednica lista; koordinatorica obrazovanja i stručnog usavršavanja; direktorica projekata; menadžerica; viša predavačica na Visokoj školi za poslovanje i upravljanje; autorica objavljenih stručnih tekstova; recenzentica i urednica stručnih knjiga; suautorica stručnih knjiga; predavačica na seminarima za tajnice u školi poslovne administracije Instituta za edukaciju ECOS Vanjskotrgovinske komore BiH; predavačica na seminarima - treninzima za poslovne tajnice, tajnice i administrativne djelatnice/ke u organizaciji HPT i Navo d.o.o.

Autorica je programa i predavačica realiziranih seminara-treninga za poslovne tajnice, tajnice i administrativne djelatnike - u organizaciji Navo d.o.o.

 • 1. Komunikacija u uredskom poslovanju, 2003.
 • 2. Uredsko poslovanje - uloga tajnice, osobnost, mediji, 2004.
 • 3. Kvalitetni načini komunikacije u uredu, 2004.
 • 4. Tajnica - potpora menadžmentu, 2004.
 • 5. Organizacija, komunikacija, vođenje, 2005.
 • 6. Suvremena tajnica, 2005.
 • 7. Suvremeno uredsko poslovanje - oblici komuniciranja, 2005.
 • 8. Komuniciranje i organizacijsko ponašanje 2005.
 • 9. Organizacija i komunikacija u uredskom poslovanju, 2005.
 • 10. Projektiranje suradnje u uredskom poslovanju, 2005.
 • 11. Asertivnost u uredskom poslovanju, 2006.
 • 12. Rukovođenje, organizacija, komunikacija 2006. (menadžeri HELB d.o.o.)
 • 13. Komunikacija, stres, 2006.
 • 14. Suvremena poslovna tajnica, 2007.
 • 15. Tajnica – dio menadžerskog tima, 2007.
 • 16. Tajnica – dio organizacijske kulture poduzeća, 2008.
 • 17. Tajnica = menadžerica uredskog poslovanja, 2008.
 • 18. Tajnica - kako biti uspješna, 2009.

Autorica je programa i predavačica realiziranih seminara-treninga za poslovne tajnice, tajnice i administrativne djelatnike u organizaciji HPT:

I. seminar "Planiranje, komuniciranje, zdravlje" 1996.
II. "Govor, psiha, estetika" 1996.
III. "Timski rad, asertivnost, osobni izgled" 1997.
IV. "Percepcija, suradnja, emocije" 1997.
V. "Motivacija govorni bonton, tehnika komuniciranja" 1998.
VI. "Posao, mišljenje, energija"1998.
VII. "Poslovno ponašanje, opraštanje, ostvarivanje ciljeva" 1999.
VIII. "Nova pravopisna pravila, uredsko poslovanje" 1999.
IX. "Tajnica u novim uvjetima poslovanja" 2000.
X. "Uspješnost u poslu" 2000.
XI. "Poslovni protokol, razgovor, digitalne informaije"2001.
XII. "Uspješna tajnica - pola menedžerskog uspjeha" 2001.
XIII. „Tajnica - lijepo zvuči" 2002.
XIV. „Rad u uredu" 2002.
XV. „Upravljanje sobom i vremenom na radnom mjestu" 2002.
XVI. „Kvaliteta u uredskom poslovanju" 2002.
XVII. „Osobni resursi" 2003.

1. Specijalistički seminar "Kako prodati oglasni prostor" 1998.
2. Seminar za menedžere "Rukovođenje, stres, motivacija, rješavanje konflikata, timski rad" 1998.
3. I. seminar za predavače birotehničkih predmeta u srednjim školama Hrvatske "Komunikacija, metode učenja, nove tehnologije" 1999.
4. seminar za mlade managere - "Poslovni protokol, komunikacija, image" za "Podravku" iz Koprivnice, 1997.
5. uvodnik u prvom broju časopisa "Tajnica", Zagreb, svibanj 1998.
6. seminar za tajnice Kraš-Zagreb, svibanj 1998.
7. seminar za tajnice Zagrebačke banke, rujan 1998.
8. specijalistički seminar za menedžere Podravke "Neuro-lingvističko programiranje", 1999.
9. seminar "Poslovni izgled"za osoblje Zagrebačka banke, tijekom 2000.
10. seminar za tajnice LURA d.d., 2000.
11. seminar za menedžere "Uloga i razvoj ljudskih potencijala", 2000.
12. seminar za tajnice "Crosco" "Uspješna tajnica" 2001.
13. seminar za menedžere URIHO, 2001.

Svi predavači na seminarima poznati su: stručnjaci iz svojih oblasti, visokoškolski i sveučilišni nastavnici.
Rad s polaznicima je grupni i individualan (prema potrebi) na predavanjima i vježbama.
Provjera znanja vrši se individualno, a prilagođeno potrebama polaznika, organizacije i tipu seminara - intenzivnog treninga.
Na završetku edukacije polaznici dobiju odgovarajuću diplomu.
Mr.sc. Branka Maurović autorica je i realizatorica projekta „Tajnica godine" - proglašenja najboljih hrvatskih tajnica od 1996. godine.