Privatno jezična informatička gimnazija Leonardo da Vinci s pravom javnosti

Kategorije
Kontakt podaci
Privatna gimnazija Leonardo da Vinci
Istarska 8
21000 Split
Tel: 021/271-914
Fax: 021/271-913
Jezična kompetencija zauzima prvo mjesto u Europskom okviru kompetencija za cjeloživotno učenje.

Naime, komuniciranje na materinskom i stranom jeziku osnovni je zahtjev današnjeg obrazovanja ili obrazovanja za sutrašnjicu. Razvijanje pozitivnog stava prema učenju i njegovanju materinskog jezika znači očuvanje kulturnog blaga svakog naroda.

Put do dobre komunikacije pretpostavlja razvijene sposobnosti:

1. formiranja vlastitih argumenata
2. uvažavanje tuđih stajališta
3. započeti-voditi-okončati razgovor, intervju, raspravu
4. jasno govorenje-slušanje, razumijevanje govornih poruka
5. pretraživanje-prikupljanje-obrada pisanih informacija (uz pomoć linka " Pitajte knjižničara").

U multikulturalnoj stvarnosti zahtjevi poznavanja stranih jezika također su naglašeni, pa ne čudi nastojanje, da se što ranije počne s učenjem stranih jezika u osnovnoj školi. Danas nisu rijetkost ni vrtići s učenjem stranih jezika!

S druge strane, mogućnostu suradnje i povezivanja između različitih kultura, naroda, država, danas postaje sve dostupnije bilo putovanjem ili digitalno. Jedina barijera može biti jezik. Nadvladajmo je!

Zato će se posebna pažnja poklanjati

nastavi hrvatskog i stranih jezika

u jezično-informatičkoj gimnaziji u osnivanju.