Održana panel rasprava o e-učenju

U suradnji Visoke škole za primijenjeno računarstvo, Algebre i Hrvatskog društva za promicanje informatičkog obrazovanja, održana je panel rasprava o učenju korištenjem računala i pripremi digitalnih materijala za učenje.

Na panel raspravi su, osim predstavnika Algebre i Visoke škole za primijenjeno računarstvo, sudjelovali i predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, CARNeta, Zagrebačke banke i Profila.

Na panelu se raspravljalo o problemima zakonodavne prirode, gospodarskim poteškoćama, nakladništvu i sredstvima koja se odvajaju za digitalizaciju nastavnih sadržaja.

Raspravu je moderirao Nenad Prelog, predsjednik Hrvatskog društva za promicanje informatičkog obrazovanja, a s ciljem usporedbe dostignuća poslovne i akademske primjene e-učenja i digitaliziranih sadržaja te davanja preporuka za daljnje povećanje prisutnosti ovog pristupa učenju.

Edukacija i savjetovanje trebalo bi biti prisutno i važno svima onima koji uvijek žele biti korak ispred konkurencije. Cilj nam je klijenta uvesti u svijet ICT-a te unaprijediti i usavršiti njegovo poslovanje na internetu.

Uslugama savjetovanja nastojimo pomoći u izradi najboljeg koncepta za web projekt i pomoći oko informatičke edukacije.

Pregled seminara:

- Online oglašavanje
- Online media planiranje
- Internet (online) prodaja
- SEO edukacija