Usvojena Strategija razvoja elektroničke uprave u Hrvatskoj za razdoblje 2009. do 2012. godine

Vlada RH usvojila je Strategija razvoja elektroničke uprave u RH za razdoblje od 2009. do 2012. godine. Riječ je o dokumentu kojim će Vlada RH postaviti temelje za izgradnju moderne, transparentne, učinkovite i racionalne državne uprave u službi građana.

Strategija razvoja elektroničke uprave u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2009. do 2012. godine predstavlja jedan od provedbenih dokumenata Programa Vlade Republike Hrvatske u ovom mandatnom razdoblju. Ujedno, riječ je o dokumentu koji slijedi aktivnosti Strategije reforme državne uprave u segmentu koji se odnosi na korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije kao ključnog alata u reformi uprave.

Cilj je ove Strategije postojeće funkcioniranje državne uprave prenijeti u elektronički oblik, čineći na taj način javne usluge dostupnije krajnjim korisnicima. Stoga će se u prvoj fazi njezine provedbe izraditi ocjena postojećih računalnih i informacijskih sustava, komunikacijske mreže te elektroničkih usluga tijela državne uprave, pokrenuti prvi pilot projekti te definirati jedinstvena metodologija i standardi funkcioniranja raznih segmenata elektroničke uprave. U drugoj fazi provedbe Strategije povezat će se tijela državne uprave u cjelovitu računalnu i komunikacijsku infrastrukturu i omogućiti njihova međusobna komunikaciju unutar jedinstvenog okruženja. Također, omogućit će se interaktivno korištenje usluga elektroničke uprave kroz sve dostupne komunikacijske kanale. Pritom će se kontinuirano raditi na edukaciji i informiranju kako državnih službenika uključenih u proces izgradnje elektroničke uprave, tako i korisnika usluga elektroničke uprave.

Strategijom razvoja elektroničke uprave u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2009. do 2012. godine Vlada Republike Hrvatske postavit će temelje za izgradnju moderne, transparentne, učinkovite i racionalne državne uprave u službi građana.
 

Edukacija i savjetovanje trebalo bi biti prisutno i važno svima onima koji uvijek žele biti korak ispred konkurencije. Cilj nam je klijenta uvesti u svijet ICT-a te unaprijediti i usavršiti njegovo poslovanje na internetu.

Uslugama savjetovanja nastojimo pomoći u izradi najboljeg koncepta za web projekt i pomoći oko informatičke edukacije.

Pregled seminara:

- Online oglašavanje
- Online media planiranje
- Internet (online) prodaja
- SEO edukacija